Kundportal

Import - Allmänt

Under menyalternativet Import i Administrationsverktyget finns funktioner som hanterar inställningar och information kring händelser i samband med import av fakturorna. Dessa är indelade i följande undermenyer:

  • Leverantörsidentitet: Har två underfunktioner - LeverantörsIdentitet som används för att konfigurera/namnsätta de fält på leverantören och fakturan som används för att matcha inkommande faktura till rätt leverantör, samt Leverantörsmatchning som används för att definiera hur matchning av fakturans tolkade leverantörsid fält ska matchas mot de motsvarande fälten på leverantörerna.
  • Fakturaimportinställningar: Används för att definiera hur inkommande fakturors data förväntas vara formaterat vid import, samt för att definiera e-postmeddelande som skickas om inkommande format är felaktigt.
  • Fakturaimportkonfiguration: Används för att konfigurera vilka indatafält som ska användas och presenteras (främst i Felkö för import och vid Manuell registrering) samt till vilket datafält i MediusGo databas som fältet ska vara kopplat.
  • Logiska kontroller: Används för att definiera vilka logiska kontroller av fakturadata som ska göras i samband med import, samt gränsvärden för dessa.
  • Fel vid import: Används för att lista felaktigt importerade fakturor med möjlighet till rättning.
  • Importlogg: Används för att presentera teknisk logginformation om fel som systemets komponenter rapporterat vid import.
  • Inköpsintegration: Används för att konfigurera fakturans artikelrad och inköpsorderns orderrad och matchning/relation mellan dessa vid hantering av orderfakturor som ska matchas mot inköpsorder.