Kundportal

Importlogg

Allmänt

Under administrationsverktygets huvudmeny Systemkonfiguration, alternativet Import - Importlogg visas loggad information om genomförda importer. Följande information loggas:

  • Datum och klockslag för inträffad händelse
  • Text med beskrivning av inträffad händelse
  • Signatur, vilken funktion som anropats när felet uppstod
  • Loggtyp, typ av loggad händelse t.ex. Error.
  • Loggkälla (vilket program som loggat händelsen)

Denna logg används som ytterligare felsökningsinformation i de fall en import misslyckas.