Kundportal

Sökfilter

Under menyalternativet Sökfilter är det möjligt att ange de alternativ som ska finnas i droplisten Anpassad status på sökformuläret i MediusGo.

Syftet med denna droplist är att kunna filtrera sökresultatet utifrån flera parametrar än de som finns i droplisten Fakturastatus.


Visa befintliga sökfilter

Klicka på knappen Visa för att lista de filteralternativ som finns i installationen.

Lägg till sökfilter


Om ni vill sätta upp ett nytt Sökfilter, kontakta oss genom att registrera ett ärende i kundportalen


Redigera sökfilter

För att redigera ett filter klickar man på det i listan samma formulär som vid nytt filter öppnas men med uppgifterna ifyllda. Gör ändringar och klicka på Spara.


Följande ska anges:

FältBeskrivning
NamnNamnet på sökfiltret.
BeskrivningBeskrivningen av filtret är det som syns i droplisten på sökformuläret.
SQL mot aktiva fakturorAnge den SQL-fråga som hämtar rätt fakturor av de som är aktiva.
SQL mot arkiverade fakturorAnge den SQL-fråga som hämtar rätt fakturor av de som är arkiverade.
BolagVälj om filtret ska finnas i samtliga bolag eller bara något. Alternativet System (alla bolag) innebär att man inte behöver lägga upp samma filter i varje bolag för sig. Det är dock på sökformuläret bara möjligt att söka i ett bolag åt gången.Ta bort sökfilter

För att ta bort ett sökfilter klickar man på det i listan och klickar därefter på Ta bort.