Kundportal

Integration

Allmänt

Under adminverktygets huvudmeny Systemkonfiguration återfinns menyalternativet Integration.

Syftet med funktionen är att möjliggöra manuell körning av de integrationsjobb som finns upplagda i systemet.


Visa registrerade integrationsjobb

Öppna menyalternativet Systemkonfiguration - Integration och följande formulär visas:

Integrationsjobb per bolag

  1. Välj bolag i listan Valbara bolag och flytta till listan Valda bolag för att välja vilket bolag som integrationen ska köras för.
  2. Välj därefter det eller de integrationsjobb från listan Valbara jobb till listan Valda jobb.
  3. Klicka därefter på knappen Kör för att köra det/de valda jobben.

Integrationsjobb oberoende av bolag

För att köra integrationsjobb som är oberoende av bolag (om sådana finns upplagda): 

  1. Välj jobb i listan Valbara jobb under rubriken Integrationsjobb oberoende av bolag.
  2. Lägg till i listan Valda jobb.
  3. Kör jobben via knappen Kör.