Kundportal

Logiska kontroller

Under administrationsverktygets huvudmeny Systemkonfiguration och menyalternativet Import - Logiska kontroller administreras de logiska kontroller av fakturadata som automatiskt ska utföras vid import av fakturor till MediusGo. 

Kontrollerna utförs på samtliga fakturor som importeras till MediusGo och de fakturor som inte uppfyller kraven som ställs i en eller flera av de logiska kontrollerna kommer automatiskt att skickas till arbetskön Felkö för fakturaimport i MediusGo.


I huvudsak ställs detta in i samband med installation och grundläggande konfiguration av systemet, därefter behöver funktionens inställningar sällan eller aldrig ändras.

Visa befintliga alternativ för logiska kontroller av fakturadata

Välj funktionen Systemkonfiguration - Import - Logiska kontroller. 

Klicka på Visa för att lista befintliga regler för logiska kontroller. Följande lista visas:

I listan som visas presenteras samtliga regler för logisk kontroll av fakturadata som systemet kan utföra. Respektive logisk kontroll som utförs presenteras med:

  • Namn
  • Beskrivning i klartext
  • Värde
  • Om regeln är aktiv 
  • I vilket format respektive värde ska anges.


Konfigurera en logisk kontroll

För att konfigurera inställningarna för en av de befintliga reglerna för logisk kontroll av fakturadata, klicka på aktuell regel och följande formulär visas:

Ange kontrollens värde, följande värden gäller för respektive logisk kontroll:

KontrollBeskrivning
MinInvoiceDateVärdet anges i heltal för hur många månader bakåt i tiden som fakturornas fakturadatum får vara, räknat från importdagens datum.
MaxInvoiceDateVärdet anges som ett heltal för hur många månader framåt i tiden som fakturornas fakturadatum får vara, räknat från importdagens datum.
MinDueDateVärdet anges som ett heltal för hur många månader bakåt i tiden som fakturans förfallodatum får vara, räknat från importdagens datum.
MaxDueDateVärdet anges som ett heltal för hur många månader framåt i tiden som fakturans förfallodatum får vara, räknat från importdagens datum.
DueDateToInvoiceDateAnges som av/på om det ska vara tillåtet att fakturans förfallodatum är äldre än fakturans fakturadatum
VATPercentAnges som decimaltal (%) hur stor del av fakturabeloppet som maximalt får utgöras av moms.

Spara aktuella inställningar med Spara-knappen.