Kundportal

Referenskonfiguration

Via menyalternativet Referenskonfiguration under Verksamhetsregler Fakturareferenser kan konfiguration av hur referensbegreppet ska utläsas från befintligt värde utföras.

Funktionen används för de installationer där referensbegreppet är fastställt till att bestå av en sammansättning av olika begrepp, och där endast en del av hela referenssträngen ska definieras som det referensvärde som ska styra adressering av fakturorna.

Flera alternativ kan definieras för systemet att utläsa delar av referensvärdet i prioritetsordning, t.ex. i första hand ska systemet hämta ut positionerna 1-5 och använda som referens och försöka hitta en adressat, om ingen träff erhålls ska som prioritet 2 hämtas positionerna 1-8 osv.

Använd knappen Ny överst på sidan för att öppna formuläret för att skapa ny referenskonfiguration. Följande formulär visas:

Följande fält finns:

FältBeskrivning
PrioritetsordningAnvänds för att ange i vilken prioritetsordning som aktuellt alternativ ska användas.
StartAnvänds för att ange på vilken position i referensvärdet som utläsning av referensen ska starta.
LängdAnvänds för att ange hur många tecken som referensvärdet ska vara.
Läs från slutetAnvänds för att ange om läsning ska inledas från slutet, om denna kryssruta lämnas blank sker läsning alltid från början av referenssträngen.
Minsta tillåtna längdAnvänds för att ange hur många tecken som referensvärdet som minst får bestå av.
Högsta tillåtna längdAnvänds för att ange hur många tecken som referensvärdet som mest får bestå av.

Om flera alternativ läggs upp i prioritetsordning kommer systemet att läsa ut de alternativa referenskonfigurationerna i turordning för att hitta ett värde som finns kopplat enligt referensregistret.