Kundportal

Ärenden

På administrationsverktygets funktion Faktura - Ärenden sker administration av ärenden som ligger i ett steg men inte är adresserade till någon användare eller grupp.

Detta bl.a. kan inträffa när man skickat en faktura till en adressat som ej har blivit upplagd i flödesmotorn korrekt, eller vid oväntade strömavbrott.

Följande fönster visas:

I listan Oadresserade ärenden visas den eller de fakturor som ligger i något steg, dock utan adressat. I listan visas Fakturanummer, Leverantör, Förfallodatum samt i vilket steg ärendet (fakturan) befinner sig.


Ärendehistorik

För att visa historik (vem eller vilka som har arbetat med fakturan), dubbel-klicka på fakturan i listan. Historiken visas i listan Ärendehistorik på den högra delen av formuläret.


Skicka ärendet till en adressat

  1. Markera en faktura.
  2. Välj i viket steg den skall adresseras 
  3. Välj en eller flera adressater att skicka fakturan till.
  4. Klicka på OK-knappen för att skicka ärendet till vald adressat.


Observera!


  • Om du väljer ett annat steg än det som fakturan befinner sig i (står längst till höger på raden), så kommer fakturan att ligga kvar i listan. Adressaten du väljer kommer dock att bli kopplad till ärendet men i det steg du valt i droplisten.
  • Om du väljer samma steg i droplisten som det som fakturan befinner sig i så försvinner fakturan från listan Oadresserade ärenden vid klick på OK.