Kundportal

Fakturaimportinställningar

Allmänt

I administrationsverktygets menyalternativ Fakturaimportinställningar sker konfiguration av MediusGo interna dataformat efter konvertering av inkommande filformat för skannade/tolkade fakturor alt. e-fakturaformat.


I huvudsak används menyalternativ Fakturaimportinställningar i samband med installation och grundläggande konfiguration av systemet, därefter behöver funktionens inställningar sällan eller aldrig ändras.

Konfigurera Fakturaimportinställningar

Välj funktionen Import - Fakturaimportinställningar.

Klicka på Visa för att visa aktuell fakturaimportkonfiguration. Följande formulär visas:


Klicka på raden med information om fakturaimportinställningar och följande formulär visas:

Övre delen av formuläret för att redigera fakturaimportinställningarna innehåller information som definierar det interna fakturadataformatet som kan tas emot av MediusGo.

Följande fält ska anges:

FältBeskrivning
NamnHär ska namnet för aktuell fakturaimportinställning anges, används för att separera olika importinställningar för olika bolag.
BeskrivningEtt förtydligande av ovanstående namn.
AktivHär markeras om importkonfigurationen är aktiv eller ej, om konfigurationen lämnas som icke-aktiv innebär det att den sparas men inte kommer att användas vid import.
AvgränsareHär anges hur fakturainformationen avgränsas i det interna formatet.
Antal avgränsareHär anges hur många avgränsare som ska finnas i det interna formatet.
DokumentavgränsareHär anges vilket tecken som används som avgränsare mellan fakturabilderna i fältet för bildfilsnamn.
Bolagstyp Här anges i vilken form bolaget är angiven i interna dataformatet. Följande alternativ finns:
  • Id: Dvs. numeriskt id för bolaget i MediusGo.
  • Bolagsnamn: Bolagets namn i klartext, ska vara samma som bolagsnamnet i MediusGo.
  • Externt bolag: Samma benämning som används i externt system (normalt ekonomisystemet) och som finns angivet i MediusGosom externt bolagsnamn.
KundHär anges kundens namn, ska vara samma som installationens namn i MediusGo.


På nedre delen av formuläret anges information som används för att MediusGo ska kunna skicka E-mail om en import misslyckas.

Följande fält ska anges:

FältBeskrivning
MailserverHär ska namnet på aktuell SMTP mailserver anges.
Avsändare (mailadress):Här ska ett giltigt e-mail konto anges som avsändare.
Avsändare (namn):Här ska avsändarens namn i klartext anges, t.ex. MediusGo
Mottagare (mailadress)Här ska anges vem eller vilka som ska erhålla mail när en import misslyckas. Om flera e-mailadresser anges ska dessa separeras med semikolon.
RubrikHär anges rubriken för det e-mail som skickas vid misslyckad fakturaimport.
MeddelandeHär anges meddelandet som ska visas i e-mail vid misslyckad fakturaimport.  


När inställningarna för inläsning av fakturauppgifter och mailnotifiering vid importfel är angivna sparas informationen genom klick på Spara-knappen.