Kundportal

Fel vid import

Allmänt

Under administrationsverktygets huvudmeny Systemkonfiguration, menyalternativet Import-Fel vid import presenteras en lista av fakturor som inte kan importeras pga. att fakturafilen innehåller fel som gör att den inte går att läsa korrekt.

Detta inträffar endast vi följande fel:

  • Ogiltig kund, dvs. angiven kund i indatafilen stämmer inte överens med angiven kund för installationen. Gällande kund för installationen står angivet i administrationsverktyget under menyalternativet Fakturaimportinställningar i fältet Kund.
  • Ogiltigt indataformat (efter konvertering av inkommande skannad/tolkad information eller från e-fakturasystem)
  • För stort värde (antal tecken) på någon position.


Normalt används funktionen Fel vid import endast i samband med installation och konfiguration av systemet, därefter behöver inställningarna sällan eller aldrig ändras.

E-postmeddelande vid felande import

Vid import av fakturorna då fel enligt ovan påträffas skickar MediusGo ett e-mail om att felande fakturor finns att korrigera i administra till den mottagare som finns angiven under menyalternativet Fakturaimportinställningar.


Visa felande fakturor

Fakturor som vid import har någon av ovanstående avvikelser visas under menyalternativet Fel vid import. Klicka på knappen Visa för att lista de fakturor som har påträffats med fel.

Ta bort eller korrigera felande fakturor

För att korrigera en faktura i listan över felande fakturor, klicka på aktuell rad (faktura) i listan som ska korrigeras.

Raden som visas är densamma som i transferfilen systemet försökt importera och har samma uppställning som finns beskrivet i Fakturaimportkonfiguration.

Kontrollera fakturainformationen och korrigera felet, vid klick på Spara tas fakturan bort från listan och nytt importförsök genomförs.


När alla fakturor i listan 'Fel vid import' är sparade, kontrollera så att ingen faktura kommer tillbaka till felkön genom att klicka på Visa-knappen på nytt. Om listan då är tom är alla fakturor korrigerade och importerade i systemet.


Borttag av faktura i listan Importfel görs genom att öppna fakturan och klicka på knappen Ta bort.