Kundportal

Fakturaimportkonfiguration

Allmänt

Under administrationsverktygets huvudmeny Systemkonfiguration under menyalternativet Import - Fakturaimportkonfiguration administreras de fakturabegrepp som ska importeras till MediusGo. Respektive fakturadatabegrepp administreras i två avseenden:

  • Hur  fakturadata ska presenteras vid öppnande av faktura i arbetskön 'Felkö för fakturaimport'.
  • Hur fakturadata är kopplat till MediusGo databas.

I huvudsak används menyalternativet Fakturaimportkonfiguration i samband med installation och grundläggande konfiguration av systemet, därefter behöver funktionens inställningar sällan eller aldrig ändras

Konfigurera Fakturaimport

Välj funktionen Import - Fakturaimportkonfiguration.

Klicka på Visa för att lista aktuell fakturaimportkonfiguration. Följande formulär visas:

I listan som visas presenteras samtliga fakturadata som kan tas emot. Informationen i kolumnerna är:

RubrikBeskrivning
VisningsnamnAnger det namn som respektive fakturadata kommer att presenteras med vid öppnande av faktura i arbetskön Felkö för fakturaimport.
VisningsordningAnger på vilken position som fakturadatats fält kommer att visas vid öppnande av faktura i arbetskön Felkö för fakturaimport.
SynligAnger om aktuellt fakturadata kommer att visas på formuläret vid öppnande av faktura i arbetskön Felkö för fakturaimport
ObligatoriskAnger om fältet är obligatoriskt.
PositionVisar på vilken position i fakturafilen (från skanningssystemet) som aktuella fakturadata finns.
TabellnamnVisar i vilken tabell aktuella fakturadata lagras i MediusGo.
KolumnnamnVisar i vilken kolumn i ovanstående tabell som aktuella fakturadata lagras.
AktivAnger om fältet används i installationen eller inte.
FormatAnger vilket format som aktuella fakturadata förväntas ha.

Redigera importinställningar för fakturadata

För att redigera egenskaperna för ett av fakturadata-begreppen, klicka på aktuellt begrepp och följande formulär visas:

Konfigurera formuläret 'Felkö vid fakturaimport'

Informationen under rubriken Konfigurera formuläret 'Felkö vid fakturaimport' styr om och hur det valda fakturadatabegreppet ska visas vid öppnande av faktura i arbetskön Felkö för fakturaimport i MediusGo.

Följande information kan anges härunder:

FältBeskrivning
RubrikAnger vilken rubrik som ska visas på fakturan i Felkö för fakturaimport
Position på formuläret

Anger vilken position på formuläret som fältet kommer att ha. (Positionerna räknas i nummerordning uppifrån och ner på formuläret)

Skall visas på formuläret

Anger om fältet ska visas på formuläret eller ej

Obligatoriskt Anger om fältet måste innehålla ett värde eller ej


Koppling av importerade fakturadata till MediusGo

Informationen under rubriken Koppling av importerat fakturadata till MediusGo visar hur aktuellt fakturadata är kopplat till MediusGo databas, till vilken tabell och vilken kolumn i tabellen.

Följande information visas

FältBeskrivning
Position i fakturafilAnger på vilken position i inkommande fakturafil (från skanning/e-fakturasystem) som aktuellt fakturadata finns.
TabellnamnAnger i vilken tabell aktuellt fakturadata lagras
KolumnnamnAnger i vilken kolumn i angiven tabell som aktuellt fakturadata lagras
FormatAnger i vilket dataformat aktuellt fakturadata lagras i databasen.

Ändrad konfiguration för ett fakturadata-begrepp sker via klick på Spara-knappen.