Kundportal

Systeminställningar - Allmänt

Under administrationsverktygets alternativ Systemkonfiguration - Systeminställningar görs grundläggande systeminställningar som konfigurerar flödet och funktionerna i systemet.

Systeminställningarna är indelade i följande undergrupper:

FlikBeskrivning
FlödeSystemparametrar som styr hur fakturaflödet ska se ut.
FunktionerSystemparametrar som styr detaljfunktioner i olika steg i arbetsflödet.
InköpsintegrationSystemparametrar som styr hur integrationen av MediusGo mot inköpssystem för matchning av fakturor ska fungera. Beskrivning av dessa hittar du under Ordermatchning - Systemparametrar.
Fakturaimport/registreringSystemparametrar som styr hur fakturor ska importeras och grundförutsättningar för manuell registrering av fakturor och koppling av bilagor.
Anpassade systeminställningarOm en roll bara ska ha tillgång till vissa systemparametrar visas dessa på denna fliken och behörighet ges via administrationsfliken på rollformuläret.
Kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen, för att välja de parametrar fliken ska innehålla.


Generellt om formulär för konfiguration av systemparametrar

Vid klick på en parameter (flödes, funktion eller annan) öppnas och visas parameterns inställningar i ett separat formulär, detta formulär gäller generellt sett för samtliga parametrar med några få avvikelser. Formuläret ser ut enligt följande:

FältBeskrivning
Parametern är aktiverad för bolag: [bolagsnamn]Om denna kryssruta markeras gäller parameterns inställning endast för det angivna bolaget, om kryssrutan lämnas tom gäller parameterns inställning för samtliga bolag i installationen.
NamnHär visas parameterns namn.
BeskrivningHär visas parameterns beskrivning/funktion i klartext.
Använd [parameterbeskrivning]Här markeras om parametern ska aktiveras eller inaktiveras.

Utöver dessa fält kan det för vissa parametrar tillkomma ytterligare fält för att ange ett numeriskt värde för parametern i form av ett datum eller belopp.


Visa parametrar

Genom att klicka på de olika flikarna och därefter knappen Visa listas en sammanställning över systemparametrarna.


Listan presenteras med kolumnernas namn, beskrivning av gällande parametervärde, om det finns beroendeförhållanden till andra parametrar samt om parametern gäller endast för aktivt bolag eller för hela systemet.