Kundportal

Mailnotifiering

En gång varje dygn skickas en påminnelse ut via mail till användare som har fakturor att handlägga. Dessa skickas ut automatiskt av systemet enligt följande kriterier:

  • Vid nya fakturor: Skickas ut till de användare som har fått en eller flera nya fakturor att handlägga, i sin personliga arbetskö eller i gruppköer där användaren är mailmottagare, sedan förra gången ett mail skickades ut. Detta under förutsättning att fakturan inte redan har hanterats.
  • Vid förfallna fakturor: Skickas ut till de användare som har fakturor som närmar sig förfallodatum (standardvärde 5 dagar) eller har fakturor som är förfallna till betalning. Påminnelse skickas en gång/dygn till dess fakturan skickats vidare.

I båda dessa fall skickas även mail till de användare som är ersättare för andra användare som har fakturor i sina arbetsköer enligt kriterierna ovan. 


För er som kör nya MediusGo, dvs loggar in via app.mediusgo.com kommer det att finnas två länkar i mailet.

Den övre används för att logga in från datorn och den undre för att logga in från mobilen.


Om mail inte kommer

Om ni av någon anledning inte får mail kan det bero på följande saker:

  • Mailadressen på användaren i Admin stämmer inte överens med användarens riktiga adress.
  • Användaren har stängt av mailutskick på Inställningsformuläret.
  • Mailet har hamnat i skräpposten.
  • Er organisation har ett spam-filter för e-post som stoppar mailet.