Kundportal

Lösenordskonfiguration

Observera!

Denna konfiguration gäller bara om ni loggar in mot attestera.nu eller invoiceattest.nu

Om ni loggar in med er mailadress mot app.mediusgo.com eller xxxxx.ascendo.se går det för närvarande inte att sätta upp regler för lösenord.

Allmänt 

Administrationsverktygets funktion Systemkonfiguration - Lösenordskonfigurering används för att ställa in vilka krav som ska gälla för användarnas lösenord i systemet. Funktionen gäller endast för installationer där autentisering av användare sker mot MediusGo användartabeller, i fall där Single Sign On tillämpas gäller inte denna funktion eftersom administration av grundläggande användaruppgifter och lösenord då sker via Active Directory på nätverket.


I huvudsak används menyalternativ Lösenordskonfigurering i samband med installation och grundläggande konfiguration av systemet, därefter behöver funktionens inställningar sällan eller aldrig ändras.

Redigera inställningarna för lösenordskonfiguration

Öppna formuläret för att ställa in lösenordskonfigurationen genom att först välja funktionen Systemkonfiguration - Lösenordskonfigurering och klicka på Visa-knappen. Klicka därefter på den rad som presenteras, följande formulär visas:

FältBeskrivning
Minsta tillåtna längdHär anges den minsta tillåtna längd som användarnas lösenord får vara.
Giltighetstid (antal dagar)Här anges hur många dagar ett lösenord ska gälla.
Krav på versalerHär anges om systemet ska ställa krav på att lösenordet ska innehålla versaler.
Krav på gemenerHär anges om systemet ska ställa krav på att lösenordet ska innehålla gemener.
Krav på siffrorHär anges om systemet ska ställa krav på att lösenordet ska innehålla siffror.
Antal inloggningsförsökHär anges max antal misslyckade inloggningsförsök innan kontot automatiskt spärras. När ett konto är spärrat markeras detta på användarformuläret.

Justera inställningarna och spara den nya konfigurationen genom att klicka på Spara-knappen.