Kundportal

GUI-Inställlningar

Observera!

Instruktionerna i denna artikel gäller inte MediusGo nya gränssnitt, dvs om du loggar in via app.mediusgo.com.

Det finns möjlighet att dölja de fält och knappar ni inte vill ha synliga i MediusGo. Inställningarna sker i administrationsverktyget under menyalternativet Systemkonfiguration - GUI-inställningar och görs per instans.

I listan finns 7 huvudalternativ:

Fakturahuvud

Detta formulär gäller fälten överst i fakturafönstret

Fakturainfo

Detta formulär gäller fälten på fliken Fakturainfo

Övrigt

Detta formulär gäller fälten på fliken Övrigt

Svarta menylisten i fakturafönstret

Detta formulär gäller de knappar som visar/döljer de olika sektionerna med fakturainformation i fakturafönstret.

Svarta menylisten i arbetsköfönstret

Detta formulär gäller de knappar som visar/döljer de olika sektionerna med fakturainformation i arbetsköfönstret.

Svarta menylisten globalt

Detta formulär gäller de knappar som alltid finns på den svarta menylisten.

Knappar och fält i fakturafönstret

Detta formulär gäller de knappar som finns i fakturafönstret.

Underformulärens delar

Samtliga underformulär är uppbyggda på samma sätt men de formulär som bara innehåller inställningar för knappar har inte fälten för att bestämma bredden

Storlek

Överst på formuläret finns möjlighet att ange vilken bredd fälten ska ha. Att det finns både största och minsta bredd beror på att fälten anpassar sig efter skärmens storlek. Det är också möjligt att bestämma hur många kolumner fälten ska vara uppdelade i.

Knapp/fält

Här bestämmer man i vilken ordning knappar och fält ska visas i. Ändra siffrorna i fältet Position så ni får den ordning ni vill ha. Bocka ur/i kryssrutan Synlig för att bestämma om knappen/fältet ska visas i arbetskö/fakturafönstret.

Grupper

Delen Fakturahuvud är indelad i två grupper vilket innebär att fälten i Grupp 2 alltid kommer att ligga till höger om fälten i Grupp 1.

Övriga delar har bara en grupp