Kundportal

System logg

Allmänt

Under administrationsverktygets huvudmeny Systemkonfiguration och dess underliggande meny System Logg finns en funktion för att lista vilka loggade felhändelser som har inträffat i MediusGo. Loggning sker automatiskt i systemet i dess inbyggda felhantering. Syftet med funktionen är att kunna inhämta information i felsökningssyfte utan behov av SQL-verktyg för att lista och läsa loggarna direkt i SQL-server databasen.

Visa loggade händelser

Välj menyalternativet Systemkonfiguration - System Logg och följande fönster visas:

Filtrering av logglistan kan ske med följande val:

FältBeskrivning
KällaI droplisten finns de fasta alternativa källor som kan logga fel. Välj aktuell källa och gå vidare med övriga filteralternativ.
LoggtypI droplisten finns de olika typer av loggad händelse som eftersöks
TextHär anges vilken loggtext som söks, används oftast för att ytterligare filtrera ett redan framtaget resultat.
SignaturHär anges vilken användare som använt systemet när det loggade felet inträffade, används oftast för att ytterligare filtrera ett redan framtaget resultat.
Datum frånHär anges från och med datum för den loggade händelsen, används oftast för att ytterligare filtrera ett redan framtaget resultat.
Datum tillHär anges till och med datum för den loggade händelsen, används oftast för att ytterligare filtrera ett redan framtaget resultat.