Kundportal

Inställningar för periodiseringar

Inställningar av datum för periodiseringar

För att styra mellan vilka datum det ska vara tillåtet att göra periodiseringar används två parametrar

  • MinPeriodicdate
    Används för att ange ett lägsta tillåtna periodiseringsdatum
  • MaxPeriodicdate
    Används för att ange ett högsta tillåtna periodiseringsdatum


Start- slutdatum för periodiseringen måste ligga mellan dessa två datum, annars sätts ett systemmeddelande om Felaktigt periodiseringsdatum på fakturan när den skickas vidare.


Parametrarna hittar Du i administrationsverktyget, under menyalternativet Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner.Det finns två huvudtyper av periodiseringsinställningar i MediusGo så beroende på hur periodisering fungerar i ert ekonomisystem finns det olika sätt att ställa in detta.


Periodiseringskonto

Användandet av periodiseringskonto aktiveras via parametern UsePeriodicAccount och kombineras med fält för start- och slutdatum via parametrarna UsePeriodicDate och UsePeriodicPeriod.

De konton som ska vara möjliga att periodiseras på måste markeras som Period.konto i kontoplanen i MediusGo, läs mer om hur du gör detta i artikeln Kontoplan.


Periodiseringsmall

Periodiseringsmallar kan importeras från ert ekonomisystem och för detta ska parametern UsePeriodicTemplate vara aktiv.

Dessa mallar kan sedan kombineras med fält för start- och slutdatum via parametrarna UsePeriodicDate och UsePeriodicPeriod.