Kundportal

Kontoplan

Observera!


Kontoplanen läses alltid över från ekonomi/affärssystemet som MediusGo är integrerat med. Affärssystemet betraktas som ägare av denna information och redigering av konton ska därför alltid utföras i affärssystemet för att undvika dubbeladministration och ej synkroniserade register.

Funktionen Kontoplan i administrationsverktyget finns därför främst i syfte att visa den importerade informationen, och inte att ändra informationen.

Under administrationsverktygets huvudmeny Basregister och undermeny Kontoplan finns dock funktionalitet för att:

  • Lägga till konton
  • Ändra information på konton
  • Ta bort konton.


Visa Konton

För att visa specifikt konto måste först väljas vilken status kontot har som ska visas:

  • Alla konton
  • Aktiva konton
  • Inaktiva konton

Eftersom kontoplanen ofta innehåller 1000-tals konton så bör man, för att få snabbare svarstider, begränsa antalet som visas.

Detta görs genom att skriva in värdet eller beskrivningen på det konto som du vill administrera och sedan trycka på Visa.

Sökning kan även göras genom att använda s.k. "Wildcards", vilka motsvarar del av textsträng. I exemplet (bilden nedan) står det '3*' i rutan värde, det innebär att alla konton som har ett värde som börjar på 3 visas i listan vid tryck på knappen Visa.

Kontovärden som visas i listan kan sorteras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på respektive rubrik.

Lägga upp nya Konton

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för upplägg av nya konton.

Man kan lägga upp konton i förväg innan de skall användas. Värdena fylls i men kryssrutan Aktiv lämnas ej ifylld. Kryssrutan bockas i först då man vill aktivera det nya kontot.


FältBeskrivning
VärdeVärdet/numret på kontot.
BeskrivningBeskrivningen av kontot.
Datum frånKontot är aktivt (går att kontera på) från och med angivet datum.
Datum till:Kontot är aktivt (går att kontera på) till och med angivet datum.
AktivOm kontot går att kontera på.
Period.kontoOm kontot är ett periodiseringskonto. Konton markerade som periodiseringskonton visas som valbart konto i droplisten på periodiseringsformuläret.
MomskontoOm kontot är ett momskonto.
Anlägg.kontoOm kontot är ett anläggningskonto.
Konteringsregler: kontoFör varje konteringsdimension så anger du här om aktuellt konto 'Förbjuder' (får inte fylla i), 'Tvingar' (måste fylla i) eller har 'valfri' (kan fyllas i, kan lämnas blankt) relation till dimensionen.

När all information om kontot är angivet sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.

Ändra befintligt Konto

Ändring av konton sker, genom att klicka på ett konto i huvudfönstret.

Ett formulär likt det som kommer upp vid 'Nytt konto' visas med alla kontots uppgifter ifyllda.

Ändra önskade uppgifter på valt konto och spara uppgifterna med Spara-knappen.

Ta bort befintligt Konto

Ta bort ett konto genom att markera och öppna kontot från listan i huvudfönstret Kontoplan. Välj därefter Ta bort-knappen.