Kundportal

Fakturafönstret

När Du öppnar en faktura kommer Du till Fakturafönstret som innehåller fem olika delar.


Det går att ändra storlek på delarna genom att dra i det prickade fältet  ovanför konteringsraderna och till höger om bilden.


Meny

För muspekaren över den svarta listen längst till vänster i fönstret så visas samma menykolumn som i Arbetsköfönstret.
Vill du alltid ha den synlig klickar du på högerpilen längst upp.
Öppnar du sökfönstret från en faktura kommer bolag, leverantör och fakturadatum ett år bakåt i tiden att vara förifyllt i sökkriterierna men alla typer av sökningar kan göras precis som när fliken öppnas från Arbetsköfönstret.

Fakturabilden

Till vänster på sidan finns fakturabilden, läs mer om dess funktioner i artikeln Fakturabilden.


Knappar och information

Överst på sidan finns en del knappar och information

 • Stäng fakturan: Klicka på  för att stänga fakturan.
 • Status: Överst, till vänster, visas i vilket steg fakturan befinner sig.
 • Bläddra: Med pilarna går det att bläddra mellan fakturorna i den kö den öppna fakturan ligger i.
 • Användare: Överst till höger finns en ruta som visar vilken användare du arbetar som. Om Du agerar i form av ersättare kommer ikonen att vara blå och namnet visar vem du ersätter. Du väljer vilken användare du vill jobba som i samma droplist i Arbetsköfönstret.

Vilka knappar som visas varierar beroende på rollbehörighet

 • Spara: Klicka på den knappen om du vill spara dina ändringar. Fakturan sparas automatiskt när den skickas vidare. Knappen är inaktiv om inga ändringar gjorts på fakturan.
 • Skriv ut: Möjlighet finns att skriva ut fakturabild och information. Läs mer om detta i artikeln Skriv ut.
 • Bokmärken: Fakturor kan bokmärkas för att lättare kunna hittas. Läs mer om detta i artikeln Bokmärken.
 • Support: Denna knapp ger möjlighet att rapportera tolkningsfel och be vår support om hjälp. Läs mer om detta i artikeln Skapa supportärende från fakturan.
 • Bilagor: Andra dokument kan kopplas till fakturan. Läs mer om detta i artikeln Bilagor.
 • Dela faktura: Fakturan kan delas upp i mindre delfakturor, läs mer om detta i artikeln Dela faktura.
 • Betalningsspärr: Det finns en möjlighet att märka upp fakturor med en betalspärr i de fall fakturan inte ska betalas. Läs mer om detta i artikeln Betalningsspärr.
 • Bokningsspärr: Det finns en möjlighet att märka upp fakturor med en bokningsspärr i de fall fakturan inte ska bokas. Läs mer om detta i artikeln Bokningsspärr.
 • Sekretess: Möjlighet finns att sekretessmärka fakturor. Läs mer om detta i artikeln Sekretessfakturor.
 • Etiketter: Möjlighet finns att märka upp fakturor med etiketter. Läs mer om detta i artikeln Etiketter.

Längst till höger finns två knappar

 • Öppna nästa faktura automatiskt: Om du vill att nästa faktura ska öppnas automatiskt efter att du skickat den du har öppen, klickar du på pilen bredvid Skicka-knappen. Knappen blir då gul  och inställningen sparas till dess du klickar på knappen igen
 • Skicka: Klicka här när Du är klar med fakturan och ska skicka den vidare. Läs mer om detta i artikeln Skicka fakturan vidare. Knappen kan även placeras i nedre högra hörnet, läs mer om detta i Inställningar.

Fakturainformation

I mitten av fönstret finns information om fakturan uppdelad på 5 sektioner.


För att expandera/minimera sektionerna klickar man på /.

För att visa/dölja sektionerna används menyn till höger.

Innehållet i de olika sektionerna finns beskrivna i följande artiklar:

Meddelanden

Öppna Meddelanden genom att klicka på i den högra menyn. Siffran i blått visar antalet meddelanden som finns. Läs mer om meddelanden i artikeln Meddelanden.


Konteringsrader

Längst ner i fakturafönstret finns konteringsraderna

För att visa konteringsraderna under bilden klickar man på bredvid rubriken.

Hur man arbetar med konteringsraderna beskrivs i artikeln Kontering av fakturor.