Kundportal

Sekretessfakturor

Att sekretessmarkera en faktura kan vara tillämpbart för fakturor med känslig information t.ex. fakturor från läkarbesök etc. Funktionen kräver att en eller flera roller i systemet har tilldelats behörighet att vara sekretesshandläggare. Endast de personer som tillhör roll med sekretessbehörighet har möjlighet att bli handläggare för sekretessmarkerad faktura. 


Sekretessfaktura i MediusGo

Inställningar för handläggare av en sekretessfaktura görs i Ankomstregistreringen.

Klicka på knappen   och följande formulär visas:

Bocka i kryssrutan och behörighetsinställningarna visas.


Markera en eller flera användare och i varje steg och klicka OK. När fakturan sen skickas vidare går den automatiskt till de användare som valts här och andra användare kan alltså inte väljas på Skicka-formuläret.

Tips för att välja adressater:

  • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
  • Välj alla användare i listan genom att klicka på Välj alla.
  • Ta bort tidigare markerade val genom att klicka på Ta bort alla val.


Observera!

Om användarna Du väljer har ersättare kommer även ersättaren kunna se sekretessfakturorna när de arbetar i sekretessanvändarens personliga kö.


Attesthierarki

Om attesthierarki används väljer man slutattestanten i rutan Attest.


Sökrättigheter

På alternativet Sökrättigheter går det endast att välja roller som, utöver de användare som handlägger fakturan, ska ha möjlighet att söka efter aktuell faktura.


Ändra mottagare

Om någon mottagare behöver ändras efter att fakturan skickats från Ankomsregistreringen måste den skickas till Utredning. Där är det möjligt att redigera mottagare på formuläret.


Sekretessinställningar i Administrationsverktyget

Sekretessmarkera leverantör

I leverantörsregistret finns möjlighet att sekretessmarkera leverantörer så att alla fakturor från dessa automatiskt blir sekretessfakturor. Detta görs genom att öppna aktuell leverantör i administrationsverktyget och bocka i rutan sekretess. 

En sekretessmarkerad leverantör kommer alltid att gå till Ankomsregistreringen för att man där ska sätta behörigheter för den specifika fakturan.


Behörigheter för sekretessfakturor

Behörighet för att handlägga sekretessfakturor ställs in på rollformuläret i administrationsverktyget. Öppna aktuell roll, markera ett bolag och gå till fliken Övriga behörigheter. Dessa alternativ är aktuella:

  • Sekretessbehörighet: Används för att ge rollen rätt att se och söka sekretessmarkerade fakturor.
  • Sekretessadministratör fakturor: Används för att styra om rollen ska ha behörighet att förändra åtkomsten till arkiverade sekretessbelagda fakturor via sökfunktionen.