Kundportal

Sakgranska faktura

Att sakgranska en faktura i MediusGo innebär att man godkänner leveransen av varan/tjänsten som fakturan avser, dess kvantitet och pris. Det är upp till varje kund att definiera vilken typ av kontroll som sakgranskningen ska innebära.

Sakgranskning kan göras i samtliga steg utom attest och kontrollsteg.

Det finns tre sätt att sakgranska en faktura.


I Arbetsköfönstret

Om du har en faktura i steget Sakgranskning i din personliga kö och du ska sakgranska hela fakturan utan att göra några korrigeringar bockar Du i kryssrutan till vänster i listan, flera fakturor kan markeras samtidigt. Klicka sedan på knappen Godkänn under fakturalistan. 

Detta innebär att din signatur sätts för sakgranskning på samtliga konteringsrader och fakturan skickas vidare för attest. Om systemet inte kan avgöra vem som ska attestera fakturan eller om det finns några andra tveksamheter kommer ett meddelande om detta. Du kan läsa mer om detta i artikeln Bunthantering.


Sakgranska per konteringsrad

Öppna fakturan och bocka i kryssrutan med rubriken S till höger om beloppsfältet på varje konteringsrad. Markera samtliga rader genom att klicka på rubriken. Ska du även attestera fakturan aktiveras dessa rutor och är möjliga att bocka i samtidigt.


Sakgranska hela fakturan

Sakgranskning kan även utföras på fakturanivå via kryssboxen Sakgranska fakturan under konteringsraderna.

Detta innebär att alla befintliga konteringsrader på fakturan automatiskt blir sakgranskade, samt att alla konteringsrader som skapas på fakturan därefter automatiskt blir sakgranskade av den person som sakgranskat på fakturanivå.

Sakgranskning på fakturanivå kan därmed utföras även på fakturor som vid sakgranskningstillfället helt saknar konteringsrader.