Kundportal

Fakturahantering i arbetsköfönstret

Om inga ändringar ska göras på fakturorna kan man enkelt arbeta med dem direkt i Arbetsköfönstret utan att öppna dem.


Börja med att klicka på den kö som ska visas. För att filtrera/sortera listan för att visa önskade fakturor klickar man på knappen till höger i fönstret. Läs mer om detta i artikeln Filter

Markera en faktura i listan och dess information och bild visas under fakturalistan.


Fakturabild

Längst ner till vänster under fakturalistan visas aktuell fakturabild.

Vill du se en större fakturabild klickar du på  ute till höger i fakturalistan och fönstret ändras så att bilden visas till vänster och fakturalistan blir smalare.

Läs mer om vad du kan göra med fakturabilden i artikeln Fakturabilden.


Fakturainformation

I menyn, till höger i fönstret, finns ett antal menyalternativ som används för att välja vilken information som ska visas om varje faktura. 

Klicka på ett eller flera av alternativen och dessa visas under fakturalistan. För att ta bort något av alternativen klickar man på ikonen igen. De inställningar som valts kommer att vara förvalda nästa gång Du loggar in.

Alternativen är:

  • Historik: Här visas vilka som hanterat fakturan tidigare och vilka steg som passerats, läs mer om denna sektion i artikeln Historik.
  • Föregående fakturor: Visar tidigare fakturor från samma leverantör. 
  • Övrigt: Här finns bla verifikationsnr och datum, läs mer om denna sektion i artikeln Övrigt.
  • Kontering: Fakturans konteringsrader. Inga ändringar kan göras på konteringsraderna i detta läge. För att göra det behöver du öppna fakturan genom att klicka på det blå fakturanumret i listan

Meddelanden

Klicka på  i menyn till höger för att öppna panelen för medddelanden. Siffran i blått visar antalet meddelanden som finns. Läs mer om att skicka meddelanden i artikeln Meddelanden.

Skicka fakturor

För att skicka en eller flera fakturor samtidigt bockar Du i kryssrutan till vänster i fakturalistan. Då aktiveras knappar i mitten av sidan, under fakturalistan, med ett antal alternativ för att skicka fakturan vidare:

  • Godkänn: Denna knapp skickar fakturan till nästa steg. Från ankomstregistrering skickas fakturan till angiven referens (om sådan finns på fakturan) för sakgranskning. Är du sakgranskare skickas fakturan till attestant om sådan finns förvald och om du är attestant skickas fakturan till betalning. Om systemet tycker att något är oklart kommer ett meddelande om detta
  • Utredning: Fakturan skickas till utredning efter att meddelande skrivits på formuläret som kommer upp.
  • Inte min: Om fakturan skickats till flera mottagare och den inte ska handläggas av dig klickar du på den här knappen och fakturan försvinner ur din personliga arbetskö men ligger kvar för handläggning hos övriga mottagare. Detta alternativ är endast aktivt om fakturan ligger hos flera mottagare samtidigt.

Du kan läsa mer om detta i artikeln Bunthantering.