Kundportal

Attestera faktura

Attest av en faktura i MediusGo innebär att man godkänner fakturans belopp. Vem som har möjlighet att attestera en faktura styrs av det attestreglemente som sätts upp i administrationsverktyget.

Attest av en faktura kan göras på två olika sätt:


I Arbetsköfönstret

Om du har en faktura i steget Attest i din personliga kö och du ska attestera hela fakturan utan att göra några korrigeringar bockar Du i kryssrutan till vänster i listan, flera fakturor kan markeras samtidigt. Klicka sedan på knappen Godkänn under fakturalistan. 

Samtliga rader, där Du har attesträtt, på fakturan får då din attestsignatur och fakturan skickas vidare till betalning. Om något på fakturan är oklart  kommer ett meddelande om detta. Du kan läsa mer om detta i artikeln Bunthantering.I Fakturafönstret

Öppna fakturan och bocka i rutan i kolumnen A, till höger om sakgranskningskolumnen, på konteringsraden, för att markera alla rader klickar man på kolumnrubriken (A).

Ska du både sakgranska och attestera fakturan kan båda rutorna bockas i samtidigt. 

Om attestrutan är grå innebär detta att du inte har attesträtt på den raden.

Skicka sedan fakturan vidare genom att klicka på  uppe till höger.

Se film om hur du attesterar faktura