Kundportal

ArbetsköfönstretArbetsköfönstret består av tre olika delar:


Det är möjligt att ändra storlek på de olika delarna genom att dra i den prickade ytan under fakturalistan och mellan fakturabild och fakturainformation


Se video om Arbetsköfönstrets huvudfunktioner


Du kan läsa mer om hur du anpassar Arbetsköfönstret så att det passar dig i artikeln Anpassa Arbetsköfönstret.


Menykolumnen

Längst till vänster finns en svart kolumn med ett antal ikoner där ikonen för den sida som för närvarande visas är vit.


Visar startsidan med fakturalistan.

Öppnar sökformuläret som en egen flik, läs mer om detta i artikeln Sök.

Öppnar anpassade rapporter som en egen flik. Visas endast för användare som har behörighet till dessa.
Rapporterna utformas efter önskemål och tillhandahålls som konsultanpassningar av MediusGo. Kontakta oss genom att registrera ett ärende i kundportalen om du vill veta mer.

Öppnar startsidan för Dashboarden, läs mer om detta i artikeln Dashboard.

Öppnar sidan för Inställningar, läs mer om detta i artikeln Inställningar.

Öppnar inloggningssidan för MediusGo Expense. Läs mer om detta i Expense i Nya MediusGo.
Endast synlig om licens finns för Expense.

Öppnar administrationsverktyget i en egen flik. Visas endast för användare som har aministrationsrättigheter.

Längst ner i kolumnen finns ytterligare två ikoner:
Tar Dig till hjälpartiklar.

Logga ut.


Fakturalista


Roller, köer och ersättare

Överst tilll vänster på sidan finns två droplister:

Visar de roller du tillhör och används för att filtrera vilka köer du vill arbeta med.

Används för att filtrera fakturor utifrån vilket bolag de tillhör. Läs mer om detta i artikeln Filter


Under droplisterna visas de köer Du har tillgång till, klicka på en kö och fakturorna i denna visas i listan.

Vid köerna finns två knappar:

Uppdaterar antalet fakturor i köerna.
Döljer de köer som för närvarande är tomma.

Överst till höger finns en droplist som visar vilken användare Du för tillfället arbetar som. 

Om du är ersättare för någon är det i den droplisten Du väljer vems fakturor det är Du vill arbeta med. Fakturalista

  • I listan visas de fakturor som finns i den kö Du för närvarande valt.
  • Klicka på det blå fakturanumret för att öppna en faktura och på den övriga delen av raden för att visa fakturabild och information om fakturan i nedre delen av fönstret. 
  • Kryssrutorna, till vänster, används vid bunthantering, läs mer om detta i artikeln Bunthantering
  • Vilka kolumner som visas väljs på inställningssidan, läs mer om detta i artikeln Inställningar.


Antal per sida

Under fakturalistan är det möjligt att välja hur många fakturor som ska visas i listan samt bläddra mellan dessa sidor.

Välj antal i droplisten, om det finns fler fakturor i kön aktiveras pilarna som används till att bläddra mellan sidor.


Ute till höger i fakturalistan finns 3 stycken ikoner


Buntvy

Ändra utseendet på fönstret så att du får en större fakturabild. Läs mer om detta i artikeln Fakturahantering i arbetsköfönstret.


Filter

Om det är många fakturor i köerna kan det vara smidigt att filtrera listan, läs mer om detta i artikeln Filter.


Bokmärken

Klicka stjärnan på ute till höger och en lista visas med dina bokmärkta fakturor.
Läs mer om detta i artikeln Bokmärken.