Kundportal

Anpassa Arbetsköfönstret

Arbetsköfönstret kan anpassas på en mängd olika sätt för att det ska passa dig som användare.


Den övre delen med fakturalistan kan justeras på följande sätt: 1. Välj vilka kolumner som ska visas i listan och i vilken ordning du vill ha em genom att klicka på Inställningar i den svarta kolumnen och välj Arbetskö under Kolumner. Läs mer om detta i artikeln Inställningar
 2. Visa endast köer som har fakturor. Genom att klicka på ögat kan du välja att visa eller dölja tomma köer.
 3. Välj roll för att filtrera köer och välj bolag för att filtrera fakturor. Läs mer om detta i artikeln Filter.
 4. Visa en större faktuabild genom att klicka på Buntvisning, läs mer om detta i artikeln Fakturahantering i arbetsköfönstret.
  Filtrera listan med fakturor. Har du många fakturor att hantera kan du filtrera listan utifrån tex Bolag eller leverantör. Läs mer om detta i artikeln Filter.
 5. Välj hur många fakturor du vill visa i listan genom att välja antal i droplisten Antal per sida.
 6. Klicka på någon av kolumnrubrikerna för att sortera fakturorna.Den nedre delen med fakturainformation kan anpassas så här:


 1. Dra den prickade delen uppåt eller nedåt för att anpassa höjden på sektionen.
 2. Dra den prickade delen åt höger eller vänster för att apassa bredden på sektionen/fakturabilden.
 3. Klicka på ikonerna till höger för att dölja de sektioner du inte vill se. Om du döljer alla sektioner visas fakturabilden över hela nedre delen av fönstret. Läs mer om de olika sektionerna i artikeln Fakturahantering i arbetsköfönstret.
 4. Klicka på pilen vid sektionsrubriken för att visa/dölja informationen.