Kundportal

FAQ - Gällande Azure & Nya MediusGo

 • Hur stor förändring är den nya applikationen / gränssnittet för våra användare?
  Det nya gränssnittet är framtaget för att se mer modernt och pedagogiskt ut, vi har självklart även haft i åtanke att ingen användare ska behöva lära om sig på nytt. Man kommer som användare verkligen känna igen sig och kunna navigera utan några problem. Grundfunktionaliteten är densamma!

 • Hur får jag lättast information om hur nya gränssnittet fungerar?
  Vi har haft flera webbinarier om nya MediusGo, där vi rekommenderar det som hölls 2023-10-11. Ni kan se inspelningen av dessa - och många fler genom att klicka här
  Vi har även en hel del artiklar i vår kundportal som ni hittar här. 

 • Hur lång tid innan flytt meddelar ni?
  Vi informerar om driftstoppet minst 14 dagar innan flytten sker i form av en informationssida som samtliga användare ser vid inloggning i systemet.

 • Hur långt beräknas driftstoppet vara i samband med bytet till nya plattformen?
  Flytten beräknas ta en arbetsdag. Det datumet ni är beräknade för flytt kommer ni inte åt er MediusGo miljö, och dagen efter flytten loggar ni in mot den nya adressen.

 • Medför det någon ökad kostnad för oss med bytet?
  Ni kommer att bibehålla samma kostnad som ni har enligt ert avtal idag.

 • Använder vi samma länk som idag när vi skall logga in i applikationen efter migreringen?
  Efter migreringen loggar ni in via app.mediusgo.com - om inget annat meddelats före flytten.

 • Behöver länk uppdateras för historiska fakturor uppdateras i ERP efter flytten?
  För vissa ekonomisystem behöver länken på historiska fakturor uppdateras, det gäller exempelvis Visma där länken efter flytt skall formateras enligt nedan
  https://app.mediusgo.com/invoice/direct?invid=

 • Påverkas våra användare på något sätt när det kommer till inloggning? 
  De loggar in med sin unika mailadress istället för signatur som använts tidigare, och inloggning sker mot app.mediusgo.com. Samtliga användare behåller sitt befintliga lösenord.

 • Varför behöver alla användare ha en unik mailadress?
  Efter flytten till Azure och Nya MediusGo loggar man in med sin mailadress. Adressen behöver därför vara unik för att systemet skall veta vem det är som loggar in - helt enkelt!

 • Vad behöver vi som kund göra?
  Det är olika från kund till kund, vår ambition är att det ska vara så lite som möjligt.
  I det fall ni behöver göra något så kommer ni få veta det i god tid innan flytten.

 • Kommer det mobila gränssnittet fungera som tidigare?
  Ja, i och med flytten kommer ni vid mailnotifiering få två adresser att logga in emot - en för datorinloggning och ett för mobil inloggning. Önskar du lägga till bokmärke eller läsa mer om detta finner du artikeln för detta här.

 • Kommer våra inställningar i form av verksamhetsregler, attestregler och liknande att finnas kvar?
  Alla inställningar och parametrar kommer att vara inställt på samma sätt som tidigare.
  Gäller även verksamhetsregler och attestregler.

 • Vad är Azure och varför byter MediusGo till Azure?
  Microsoft Azure är en av de branschledande molnplattformarna för att automatisera och förenkla distribution av en applikation.
  Vi byter till Azure för att vi vill distribuera vår applikation på en modernare, säkrare och mer redundant plattform än den vi har idag. Den medför dessutom en enklare förvaltning för oss och ger oss bättre möjligheter till snabbare löpande uppdateringar. Azure-plattformen är dessutom skalbar på ett mycket bättre sätt än vår befintliga plattform.
  Flytten möjliggör också vår interna och sömlöst inbakade tolkningstjänst Medius Capture (finns endast i Azure).

 • Finns det någon specifik mailadress jag kan skicka till om jag har frågor gällande flytten?
  Absolut, då kan du maila till cloudinfo-go@medius.com