Kundportal

Licensinformation

För användare som tillhör en roll markerad som Kontoägare visas rutan Licensinformation om licensen är på väg att överstigas.


När den förbrukade volymen överstiger 90% av licensvolymen och beräknas överstiga licensvolymen innan periodens slut visas formuläret med en orange stapel och när den överstiger 95% av volymen visas en röd stapel.
När Förbrukad volym är 100% kommer importen av nya fakturor att stoppas.


För att undvika detta kan ni enkelt meddela oss genom att klicka på knappen Kontakta oss.


Ett förifyllt mailformulär adresserat till MediusGo eftermarknadsavdelning öppnas.

Meddelandet är möjligt att komplettera vid behov annars är det bara att klicka på Skicka.

En kopia av meddelandet kommer även att skickas till dig.