Kundportal

Lägga till ersättare

Under Inställningar  i den svarta kolumnen är det möjligt för användare att administrera sina egna ersättare.


De rättigheter din ersättare ärver från dig är följande:

  • Bolag
  • Köer
  • Attesträttigheter, men det är ersättarens egen signatur som används på konteringsraderna
  • Rätt att se dina sekretessfakturor

Ersättaren behåller sin egen sökbehörighet och sina egna administrationsrättigheter.


Observera!


Om du är ersättare för andra användare kommer din ersättare att bli ersättare även för dessa.

Vad användare får göra vad gäller ersättare styrs av parametern AllowCreateReplacer (Systeminställningar - Funktioner). Om parametern är satt till Nej måste ersättarna läggas upp i administrationsverktyget och användaren kan endast ändra datumperioden för dessa genom att klicka på knappen Redigera.


Om parametern AllowCreateReplacer (Systeminställningar - Funktioner) är satt till Ja kommer användaren själv kunna lägga till och ta bort ersättare enligt följande:


Lägga till ersättare

Observera att en användare endast kan lägga till ersättare för sig själv, inte för andra användare.

  1. Klicka på knappen Ny för att öppna formuläret för att lägga till ersättare.
  2.  Sök och välj den användare Du vill ska ersätta dig. 
  3. Ange datum och klicka på Lägg till


Redigera ersättare

Vill du ändra datumperiod på någon ersättare börjar Du med att markera den användaren i listan och klickar på Redigera. Följande formulär öppnas:

Skriv in de nya datumen och klicka på OK


Ta bort ersättare

Markera en ersättare i listan och klicka på Ta bort.


Lägga till ersättare i Administrationsverktyget

Det är även möjligt att lägga till och ta bort ersättare i administrationsverktyget under menyn Organisation - Ersättare.

Läs mer om detta i artikeln Ersättare i administrationsverktyget.