Kundportal

Information om lagring av data utomlands

I samband med flytten till vår Azurebaserade driftmiljö vill vi uppmärksamma er på skyldigheten att anmäla lagring av bokföring- och räkenskapsinformation utanför Sverige till Skatteverket. Enligt bokföringsnämndens vägledning får både bokföringssystem och räkenskapsinformation i elektronisk form under vissa förutsättningar förvaras utanför Sveriges gränser. Kravet är att den bokföringsskyldige meddelar Skatteverket var lagringsplatsen finns, att informationen omedelbart kan skrivas ut i Sverige och att Skatteverket eller Tullverket på begäran kan ges omedelbar elektronisk åtkomst till informationen under hela arkiveringstiden. Den molntjänst som tillhandahålls via Azure lagrar alla data inom Europa; mer information nedan.


För att fullgöra detta krav kan ni inspireras av bifogad blankett (Ansökan, Förvaring av maskinläsbara medier utanför EU) eller skriva löpande i ex. Word enligt nedan.
Ni fyller i med era gällande företagsuppgifter och skickar till skatteverket. I fält C. använder ni följande information:


C. Uppgift om platsen för förvaring

SaaS Azure: Western Europe, backup Central Europe.

Microsoft Azure. North Europe region. Ireland. (primary).

Microsoft Azure. West Europe region. Netherlands (backups).

Den information som en anmälan behöver innehålla är således:

Överskrift: Anmälan om lagring av maskinläsbara medier innanför EU

A = Företagets information

C = SaaS Azure: Western Europe, backup Central Europe.

Microsoft Azure. North Europe region. Ireland. (primary).

Microsoft Azure. West Europe region. Netherlands (backups).


D = Elektronisk åtkomst i Sverige till information som förvaras i utlandet - Ja
Utskrift i Sverige av informationen i vanlig läsbar form - Ja
Informationen kan tillhandahållas som datafil - Ja

Om ni önskar kan anmälan kompletteras med information i Skäl för anmälan, men det är inget som behöver fyllas i.

Anmälan skickas till Skatteverket, Skattenhet 53, Box 2825, 40320 Göteborg