Kundportal

Inställningar

Klicka på i den svarta menykolumnen till vänster för att komma till Inställningar och följande meny visas:Användare

Överst finns inställningar som rör användare.


Profil

Klicka på Profil för att visa tillgängliga inställningar.E-post

Välj om du vill ha e-post när du, eller de du är ersättare för, får nya fakturor att handlägga.


Regionala inställningar

Här väljer du vilket språk som du vill använda i applikationen. Välj i droplisten och språket ändras direkt.

Vid svenska används datumformatet ÅÅÅÅ-MM-DD och vid engelska används formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.


Kontering

Vill Du, vid kontering, använda Enter istället för Tab för att flytta markören väljer Du detta här.


Användargränssnittsinställningar

Välj var Du vill ha Skicka-knappen i Fakturafönstret, uppe till höger eller nere till höger.

Välj om Du vill att medddelanden ska öpnas automatiskt när det finns några på fakturan.


Ersättare

Här är det möjligt för användaren att administrera sina egna ersättare, läs mer om detta i artikeln Lägga till ersättare.


Kolumner

Här finns inställningar för de kolumner Du vill ska visas i de olika fakturalistorna som finns i systemet.

  1. Välj den lista Du vill ändra och bocka i de kolumner Du vill se.
  2. Du kan klicka och dra kolumnnamnen för att lägga dem i den ordning du vill ha dem i respektive fönster.