Kundportal

Inställningar

Klicka på i den svarta menykolumnen till vänster för att komma till Inställningar och följande meny visas:Användare

Överst finns inställningar som rör användare.


Profil

Klicka på Profil för att visa tillgängliga inställningar.E-post

Välj om du vill ha e-post när du, eller de du är ersättare för, får nya fakturor att handlägga.


Regionala inställningar

Här väljer du vilket språk som du vill använda i applikationen. Välj i droplisten och språket ändras direkt.

Vid svenska används datumformatet ÅÅÅÅ-MM-DD och vid engelska används formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.


Kontering

Vill Du, vid kontering, använda Enter istället för Tab för att flytta markören väljer Du detta här.


Användargränssnittsinställningar

Välj var du vill ha Skicka-knappen i Fakturafönstret, uppe till höger eller nere till höger.


Ersättare

Här är det möjligt för användaren att administrera sina egna ersättare, läs mer om detta i artikeln Lägga till ersättare.


Kolumner

Här finns inställningar för de kolumner Du vill ska visas i de olika fakturalistorna som finns i systemet.

  1. Välj den lista Du vill ändra och bocka i de kolumner Du vill se.
  2. Du kan klicka och dra kolumnnamnen för att lägga dem i den ordning du vill ha dem i respektive fönster.
  3. Klicka sedan på Spara.