Kundportal

Filter

För att filtrera listan med fakturor i Arbetsköfönstret och därigenom göra den mer lättarbetad, klicka på  ute till höger och en panel öppnas:

 • Bolag
  Välj de bolag Du vill se fakturor för.
  Samma droplist för att filtrera på bolag finns även lättillgänglig överst i Arbetsköfönstret och fungerar på samma sätt.
  • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
  • Sortera listan genom att klicka på respektive rubrik
  • Välj alla bolag du ser genom att bocka i kryssrutan bredvid rubriken.
  • Ta bort alla de markerade val du ser genom att bocka ur kryssrutan bredvid rubriken.
 • Kontering
  Välj ett bolag, eller flera bolag som har samma konteringssträng, och bolagets dimensioner visas. Fyll i de värden Du vill filtrera på. Använd  för att exkludera värden
 • Filterkolumn
  Möjlighet finns att filtrera på Leverantör eller Referens.
  När någon av dessa valts aktiveras textrutan under droplisten och Du skriver där in värdet eller del av det värde Du vill filtrera på.
 • Etikett
  Här finns möjlighet att bara visa fakturor med en viss etikett. Om inget bolag är valt visas endast systemetiketter, för att visa bolagsspecifika etiketter måste bolag väljas.När Du gjort Ditt val klickar Du på


När ett filter är aktivt visas detta på tre ställen i arbetsköfönstret:

 • Ikonen på filterknappen blir röd
 • Antalet på köerna visas med 2 tal, det filtrerade antalet och inom parentes det totala antalet
 • En ikon visas vid antal fakturor under listan
  Siffrorna visar antalet fakturor efter aktuell filtrering samt det totala antalet fakturor i kön.


För att ta bort filtret öppnar Du panelen för Filter och klickar på