Kundportal

Lathund för användare

Det här är en snabbguide till MediusGo som innehåller en kort sammanfattning av de viktigaste funktionerna för användare.


Generella inställningar


In- och utloggning

För att logga in anger du din mailadress och lösenord och klickar på Logga in

Om du bockar i rutan Håll mig inloggad kan du stänga applikationen för att sedan öppna den på nytt utan att behöva logga in igen. Stäng bara webbläsar-fliken du använder och nästa gång Du går in på sidan loggas Du in automatiskt. 

För att logga ut klickar du på    och kommer då tillbaka till inloggningssidan.

Läs mer om detta i artikeln In- och utloggning.


Anpassa fönster

Fönstren i MediusGo kan anpassas efter användarens egna önskemål. Detta kan göras på tre olika sätt:

/Används för att visa/dölja olika delar med information.
Används för att ändra storlek på ytor. Klicka på prickarna och dra i önskad riktning för att ändra storlek på tex fakturabilden eller konteringsraderna.
Menyn till höger, i Arbetsköfönstret och Fakturafönstret, kan användas för att dölja/visa sektioner med fakturainformation. Detta görs genom att klicka på ikonerna.
Är du ersättare för någon visas det i droplisten uppe till höger i fönstret, där kan Du byta till den användarens personliga kö.

Fler inställningar och möjlighet att lägga till ersättare finns under   i den svarta kolumnen. Läs mer om detta i artikeln Inställningar.


Öppna faktura

För att redigera en faktura och ev sakgranska och attestera enstaka rader öppnar man fakturafönstret genom att klicka på fakturanumret, i blå text, i listan.


Sakgranskning

Är fakturan korrekt bockar man i kryssrutan till vänster på raden och klickar på knappen nedanför fakturalistan, fakturan sakgranskas då i sin helhet och skickas automatiskt vidare till attestant, flera fakturor kan markeras samtidigt. Om systemet inte kan avgöra vem som är attestant eller om det är något annat som gör att fakturan inte kan skickas kommer meddelande om detta.


I Fakturafönstret sakgranskar man genom att bocka i rutan S till höger om beloppet på varje konteringsrad. Ska alla rader sakgranskas klickar man på kolumnrubriken S.

Ett annat alternativ är att markera kryssrutan Sakgranska fakturan under konteringsraderna, då markeras alla befintliga rader samt alla rader som skapas senare med din signatur.

Läs mer om detta i artikeln Sakgranska faktura.


Attest

Är fakturan korrekt bockar man i kryssrutan till vänster på raden och klickar på knappen  nedanför fakturalistan, fakturan attesteras då i sin helhet och skickas automatiskt vidare till betalning, flera fakturor kan markeras samtidigt. Om du inte har attesträtt på samtliga rader eller om det är något annat som gör att fakturan inte kan skickas kommer meddelande om detta.


I Fakturafönstret attesterar man genom att klicka i rutan A till höger om sakgranskningsrutan. Om rutan inte går att markera innebär detta antingen att raden inte är sakgranskad eller att du inte har attesträtt på den raden. Om du har rätt att både sakgranska och attestera en faktura kan detta göras samtidigt. Ska alla rader attesteras klickar man på kolumnrubriken A.

Läs mer om detta i artikeln Attestera faktura.


Skicka vidare

För att skicka en faktura vidare i flödet klickar man på knappen uppe till höger och ett formulär öppnas. Välj destination och en eller flera adressater klicka sedan på Skicka.

Läs mer om detta i artikeln Skicka fakturan vidare.


Kontering

Det finns flera olika sätt att kontera en faktura:

  • Skriv in konteringsvärdena direkt.
  • Börja skriva ett värde eller en beskrivning och välj ett alternativ i listan som kommer upp.
  • Använd en konteringsmall genom att skriva "mall" i kontofältet och välja i listan.
  • Skriv "vanligaste" i kontofältet så hämtas den vanligaste konteringen för den leverantören i aktuellt bolag.
  • Kopiera kontering från föregående faktura genom att skriva "föregående" i kontofältet och konteringen från den senaste fakturan kopieras. 
  • Kopiera kontering från föregående faktura genom att gå till sektionen Föregående fakturor, klicka på plusstecknet till vänster om den faktura Du vill använda och sedan på Kopiera kontering.
  • Istället för att skriva in aktuellt belopp i beloppsfältet går det att skriva en procentsats så räknar programmet själv ut beloppet.
  • Använd beloppsfältet som en kalkylator genom att ange tecknen +, -, * och /.

Förflytta mellan dimensionerna med Tabb, godkänn en rad med Enter och avbryt en påbörjad rad med Esc.

Läs mer om detta i artikeln Kontering av fakturor.