Kundportal

Specialattestregler

Allmänt

Under menyn Attestreglemente-Specialattestregler administreras undantag från de grundläggande reglerna som styr rätten att attestera fakturor i MediusGo.

Funktionen baseras på att atteststyrande regler kan skapas vilka är helt oberoende av det grundläggande reglementet under menyalternativet Attestregler.

Specialattestregler styrs därmed inte av den eller de grundläggande atteststyrande konteringsdimensionerna, utan regler kan skapas helt fritt på alla konteringssträngens dimensioner.


Funktionerna under Attestreglementets menyalternativ Specialattestregler används för att skapa de regler som ska gälla som undantag från det ordinarie reglementet.

Specialattestreglerna kan användas som ett komplement till det ordinarie attestreglementet för att t.ex. tilldela en person, som normalt har ett relativt lågt attestbelopp på ett kostnadsställe enligt ordinarie reglemente, ett högre attestbelopp vid en given kombination av t.ex. konto och kostnadsställe.

Specialattestreglerna kan användas för att ge roller både högre och lägre attesträtt för en given konteringskombination.


Skapa ny Specialattestregel

För att skapa en ny specialattestregel, klicka på knappen Ny överst på sidan och följande formulär visas:

I formuläret visas hela konteringssträngen som i exemplet ovan innehåller konto och avdelning.

För att skapa en ny specialattestregel anges värden för de aktuella konteringsdimensionerna antingen genom att direkt skriva in dem i respektive fält eller genom att söka dem via knappen till höger om fältet.

Därefter anges:

FältBeskrivning
Datum frånFrån och med vilket datum regeln ska gälla.
Datum tillTill vilket datum regeln ska gälla.
BeloppVilken beloppsgräns som gäller för regeln.
AktivOm regeln är aktiverad eller inte.

När regeln är definierad väljs aktuella roller till regeln genom att markera i listan Valbara roller och lägga till dem till listan Valda roller.

Spara regeln genom att klicka på Spara-knappen, den nya regeln visas därefter i listan över specialattestregler.


Visa/ändra/ta bort Specialattestregler 

  • Visa alla befintliga specialattestregler i ett bolag genom att välja aktuellt bolag överst på sidan och sedan klicka på knappen Visa
  • Ändra en befintlig regel genom att klicka på den i listan, ändra önskade värden och klicka på Spara-knappen.
  • Ta bort en befintlig specialattestregel genom att klicka på den i listan. Klicka därefter på knappen Ta bort.


Redigera behörigheter på specialattestregler

För att på ett överskådligt sätt redigera behörigheter på specialattestregler används knappen Behörigheter...


Klicka på den och detta formulär öppnas:

För att tilldela en roll behörighet på befintliga specialattestregler markerar man en eller flera regler i listan, markerar alternativet Tilldela behörighet för valda roller på markerade specialattestregler och väljer den/de roller som ska ha behörighet till regeln genom att markera den/de i listan Valbara roller och klicka på >-knappen och sedan Lägg till.


För att ta bort behörigheten för en roll på befintliga specialattestregler markerar man på en eller flera regler i listan och markerar alternativet Ta bort behörighet för valda roller på markerade specialattestregler. Flytta de roller som fortfarande ska ha behörighet på regeln från rutan Valda roller genom att markera den/de och klicka på <-knappen. När du endast har de roller som ska tas bort från regeln kvar i rutan Valda roller klickar man på knappen Ta bort.


Koppla Specialattestregel till användare via rollformuläret

Tilldelning av attesträttigheter enligt en specialattestregel kan också ske via menyn Organisation-Roller.

Öppna aktuell roll, markera aktuellt bolag och välj därefter fliken Specialattestregler.

I listan Valbara specialattestregler visas de regler som aktuell roll inte har attestbehörighet på.

I listan Valda specialattestregler visas de regler som aktuell roll har attestbehörighet på.

Lägg till/ta bort specialattestregler på rollen genom klick på < och > knapparna.

Spara ändringarna med Spara-knappen.