Kundportal

Registreringsköer

Observera!

Instruktionerna i denna artikel gäller inte MediusGo nya gränssnitt, dvs om du loggar in via app.mediusgo.com.

Registreringsköer används för manuell registrering av fakturor i MediusGo. Som standard finns kön Manuell registrering i systemet men det går även att skapa flera köer om man exempelvis vill ha olika köer för olika bolag.


För att skapa en ny registreringskö klickar man på menyalternativet Organisation - Köer- Registreringsköer och sedan på knappen Ny överst på sidan. Följande formulär visas:

Fyll i Namn och Beskrivning och ange sökvägen till de mappar där fakturorna finns. Tre sökvägar ska anges:

  • Till filer
  • Till registrerade filer 
  • Till bilagor

Välj de roller som ska ha behörighet till kön och eventuell översättning klicka sedan på Spara. Köerna kommer att visas som vanliga köer i arbetskölistan i MediusGo och väljer man en av dessa ser fönstret ut som på systemkön Manuell registrering och ger möjlighet att registrera fakturor.