Kundportal

Köer

Allmänt

I administrationsverktygets meny Organisation - Köer - Köer sker administration av köer i systemet avseende:

  • Lägga till nya köer
  • Ändra information på befintliga köer
  • Ta bort köer

Definition av begreppet Kö:

En kö används till att åtkomliggöra de fakturor som finns i arbetsflödet. Köer är alltid kopplade till en eller flera användare via användarnas roller och finns åtkomliga via arbetsköfönstret som antingen en personlig kö eller en gruppkö.

Personliga köer utgörs av användarens för- och efternamn vilka skapas och namnsätts automatiskt vid registrering av ny användare.

Gruppköer utgör generella köer som kan delas av flera användare, dessa kan vara systemgenerella eller unika för ett eller ett fåtal bolag vid behov.


Skapa ny kö

Klicka på knappen  överst på sidan för att öppna formuläret för att lägga upp en ny kö.

Följande information anges vid skapande av ny kö:

  • Könamn
  • Köbeskrivning
  • E-post, används för köer där mailpåminnelse ska gå ut till användarna som har tillgång till kön.
  • Fakturareferenser, knappen används för att visa vilka referensbegrepp som finns kopplade (fakturareferens - er referens) till aktuell kö.

Därutöver ska kön kopplas till en eller flera roller i systemet, samt även knytas till steg i arbetsflödet.


Koppla kön till roller

När rollens namn och beskrivning är angivet, sker koppling av roller till aktuell kö.

Välj en eller flera roller i listan Valbara roller och lägg till dem genom klick på >-knappen. På motsvarande sätt tas befintliga roller bort från en kö.

Om många roller finns valbara eller valda kan sökning av specifik roll ske genom att skriva i sökfälten för Rollnamn och Rollbeskrivning.


Koppla kön till ett steg

Att koppla en kö till ett steg innebär att aktuell arbetskö finns valbar som adressat när faktura i MediusGo ska skickas vidare till aktuellt steg. 

Markera det eller de steg som kön ska kopplas till och flytta över från listan Valbara steg till listan Valda steg genom att klicka på >-knappen.


Koppla kön till ett bolag

Att koppla en kö till ett bolag innebär att kön endast visas i det/de bolagen, om inget bolag väljs syns kön i samtliga bolag.


Översätt könamnet

På fliken Översättning finns möjlighet att översätta könamnet så att den visas på det språk användaren valt i sina personliga inställningar.

När all information om arbetskön är angiven sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Visa köer

Under administrationsverktygets huvudmeny Organisation och dess underliggande meny Köer listas alla köer i installationen. För att visa köer måste man först välja vilken kategori som ska visas:

  • Samtliga köer: visar både personliga och gruppköer
  • Gruppköer: köer som kan delas av flera användare
  • Personliga köer: köer som är direkt knutna till en användare

Välj vilken kategori som ska listas via radioknappsalternativen och tryck på Visa för att lista alla köer inom vald kategori.

När listan är fylld med köer kan sortering göras i stigande och fallande ordning per rubrik genom att klicka på respektive rubrik.


Söka köer

Vid stora mängder köer kan det vara lämpligt att göra en sökning på kö istället för att lista alla inom vald kategori.

Sökning av köer kan göras kan göras på Namn. Vid sökning kan s.k. wildcards användas för att söka på alla köer vars namn börjar på en eller flera bokstäver. Som tecken för wildcard kan * eller % anges.


Ändra/Ta bort köer

Ändra en kö genom att markera och öppna den från listan i grundformuläret Köer. Ändra önskade uppgifter på vald kö och spara uppgifterna med Spara-knappen. 

Ta bort en kö genom att markera och öppna den från listan i grundformuläret Köer. Klicka därefter på Ta bort-knappen.