Kundportal

Kvittenser

Under huvudmenyn Faktura finns menyalternativet Kvittenser.


Syftet med funktionen är att i efterhand kunna göra uppdateringar på en faktura avseende betalningskvittens och/eller bokföringsdatum.


Detta kan nyttjas i fall där en betalningskvittens inte lästs in korrekt, eller om en faktura har fel bokföringsdatum inför t.ex. definitivbokning.


Utför uppdatering av fakturas betalstatus och/eller bokföringsdatum

Gå till menyalternativet Faktura - Kvittenser och följande formulär visas:

Precisering av vilken faktura som ska uppdateras kan ske med hjälp av följande uppgifter/kombination av uppgifter:

  • FakturaID: Finns att utläsa på en faktura i MediusGo längst uppe till vänster under Övrigt-menyn på fakturan.
  • Verifikationsnummer: Finns att utläsa i fakturahuvudet på en faktura.
  • Leverantörsnummer och Fakturanummer: Finns i fakturahuvudet på en faktura i MediusGo.
  • Löpnummer: Finns att utläsa på en faktura i MediusGo till vänster under Övrigt-menyn på fakturan.

Ange något av ovanstående alternativ, och fyll i Betaldatum och/eller Bokföringsdatum för aktuell faktura och välj Spara för att utföra uppdateringen.