Kundportal

Ersättare i administrationsverktyget

I administrationsverktyget kan de användare som tillhör en roll med rättigheter till Ersättare administrera ersättare för andra användare.

För att lägga till nya samt ta bort och ändra befintliga ersättare i systemet går Du till Organisation - Ersättare.


Ny ersättare

För att lägga till en ny ersättare gör Du så här:

 1. Klicka på +Ny längst upp på sidan.
 2. Fyll i vilken användare som skall ersättas och vilken användare som skall vara ersättare.
 3. Ange ett datumintervall och klicka på Spara.

Visa/ändra ersättare

Det finns två alternativ för att visa ersättare:

Välj det alternativ Du vill se och klicka på Visa.


Visa användare som har ersättare

I listan visas alla användare som har ersättare, klicka på den användare Du vill se och följande formulär öppnas:


På formuläret visas de ersättare som finns för vald användare.

 • För att ändra tidsperiod på en ersättare markerar Du denne i listan, ändrar datum och klickar på Ändra.
 • För att ta bort en ersättare markerar Du denne i listan och klickar på Ta bort.
 • För att lägga till en ny ersättare för den valda användaren:
  1. Klicka på Ny
  2. Välj den person som ska vara ersättare
  3. Välj datumperiod
  4. Klicka på Spara


Visa ersättare

I listan visas alla ersättare som finns, klicka på den ersättare Du vill se och följande formulär öppnas:

 

På formuläret visas de användare som vald ersättare ersätter.

 • För att ändra tidsperiod på en användare markerar Du denne i listan, ändrar datum och klickar på Ändra.
 • För att ta bort en användare markerar Du denne i listan och klickar på Ta bort.
 • För att lägga till en ny användare som den valda personen ska ersätta:
  1. Klicka på Ny
  2. Välj den person som ska ersättas
  3. Välj datumperiod
  4. Klicka på Spara


Ta bort förfallna ersättare

För att enkelt ta bort samtliga ersättare som inte längre är aktuella klickar man på knappen Ta bort förfallna ersättare.

Samtliga ersättare vars tidsperiod gått ut tas då bort ur systemet.