Kundportal

Fakturadubbletter

Allmänt

Under menyn Faktura återfinns funktionen Fakturadubbletter.

Syftet med denna funktion är att definiera vad som systemet ska betrakta som en dubblett. Detta sker normalt genom att en standarddefinition anges, default standarddefinition är att en dubblett uppstår när två fakturor med samma leverantör, fakturanummer och årtal i fakturadatum finns samtidigt i systemet.


Observera!


Grundläggande för denna konfiguration är att den alltid måste anpassas till de krav som ekonomisystemet ställer avseende dubbletter. För de ekonomisystem som inte accepterar att samma fakturanummer/leverantör/årtal får förekomma kan inte funktionen med avvikande dubblettdefinitioner tillämpas.

Om en faktura importeras och konstateras vara en dubblett enligt denna definition så placeras den automatiskt i Felkö för fakturaimport med felmeddelandet att fakturan är en dubblett.


"Riktiga" dubbletter

Vanligt förekommande bland bl.a. försäkringsbolag och tidningsprenumerationer är att leverantörerna anger samma fakturanummer på samtliga fakturor under ett år.

För att dessa korrekta fakturor inte ska identifieras som dubbletter av MediusGo kan man definiera per leverantör, avvikande dubblettdefinitioner från standarddefinitionen.


Visa befintliga dubblettdefinitioner

Gå till menyalternativet Faktura - Fakturadubbletter och välj Visa, följande lista visas:

Dubblettdefinitionerna är:

NamnBeskrivning
DagInnebär att samma fakturanr får förekomma flera gånger
FakturanummerInnebär att samma leverantör/fakturanummer bara får förekomma en gång (oavsett tidsperiod)
HalvårInnebär att samma leverantör/fakturanummer inte får förekomma mer än en gång under en period på 6 månader.
KvartalInnebär att samma leverantör/fakturanummer inte får förekomma mer än en gång under en period på 3 månader.
MånadInnebär att samma leverantör/fakturanummer inte får förekomma mer än en gång per månad.
ÅrInnebär att samma leverantör/fakturanummer bara får förekomma en gång per år.

Administration av leverantörer per dubblettdefinition

Per dubblettdefinition (som ej utgör standard) kan väljas vilka leverantörer som följer aktuell definition. Klicka på definitionen och följande formulär visas:

För att välja vilka leverantörer som ska följa denna definition, välj att söka leverantören genom att ange leverantörsnummer och/eller leverantörsnamn (* är wildcard) samt klicka på Visa.

Lägg till leverantören till definitionen genom att klicka på >-knappen.

Spara leverantören till dubblettdefintionen genom att klicka på Spara-knappen.