Kundportal

Uppsättning av Felkö felaktigt bolag

Möjlighet finns att dela upp Felkö för fakturaimport så att fakturor som saknar eller har felaktigt bolag hamnar i en separat felkö. Denna uppsättning görs i två steg:

  1. Aktivera systemparametern UseUnitErrrorQueue
    Gå till Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner, leta upp parametern UseUnitErrrorQueue och aktivera denna.
  2. Lägg till kön på en roll
    Gå till Organisation - Köer och öppna kön ImportErrorUnit, lägg sedan till den roll som ska ha tillgång till kön och klicka på Spara.