Kundportal

Låsa upp faktura

Under Administrationsverktygets nedersta menyalternativ Faktura finns funktionen Låsa upp faktura för att låsa upp en faktura som blivit låst i systemet på grund av misstag eller systemfel.


För att låsa upp en låst faktura, gör enligt följande:

  1. Ange ärendenumret på fakturan som skall låsas upp.
    Ärendenummer finns som kolumnval i Arbetsköfönstret och Sök/Dashboard, gå till Inställningar i svarta menykolumnen  och lägg till kolumnen om du inte ser den.
  2. Klicka på Lås upp-knappen.