Kundportal

2024.4.1

Nyheter 


 • Optimeringar av flödet 
  • Systemet ska nu bara anropa MatchOrder-proceduren när den är av typen orderfaktura.
  • Från stegen CheckOrder & CheckArticle.
   Systemet föreslår nu automatiskt Sakgranskning om detta saknas på en konteringsrad, om fakturan är helt sakgranskad men saknar attest kommer detta steg att föreslås istället.

 • MatchOrder hanterar nu kommatecken i float-kolumner
  Matchningsrutinerna har uppdaterats och hanterar nu kommatecken i register/kolumner som är satta till float.

 • Ökat max antal tillåtna tecken vid e-postutskick från fakturan
  Tidigare hade MediusGo endast stöd för 250 tecken när man skickade ett e-postmeddelande från systemet, detta har nu utökats till 8000 


 

Buggar 


 • API - OrderTransactions
  Integrationen tillät att importera 0 i Status och Type.

 • API - CodingColumns
  När nya rader skapades angav systemet ett felaktigt standardvärde för en systemparameter.

 • Felaktigt förvalt värde
  Vid kontering upplevdes det som att applikationen markerade ett felaktigt föreslaget värde.

 • Kontering - förskjutning av värdena på redigerbara rader
  Vid bläddring mellan fakturor och där man går från en faktura utan TAF kolumner till en med, kunde värdena vid kontering uppfattas som att de låg i fel kolumner.

 • CheckOrderWait-funktionsapp kunde inte hitta rätt tidszon
  Automatiseringen kring CheckOrderWait kunde inte läsa av rätt tidszon för när nästa utförande skulle ske.

 • Filter för PO-status
  Filtret visades inte när "Alla bolag" valdes, utan användarna var tvungna att välja ett specifikt bolag. Filtret tillämpades även på köer som inte innehöll den nya kolumnen.

 • Utför kontroll på PO-fakturor när ändringar görs på fakturan
  Obligatorisk "Utför kontroll" av fakturan gjordes inte när man ändrade kontering på fakturan.

 • Det går inte att kopiera från order om rader har tagits bort
  Användare kunde inte hämta nya artikelrader för fakturan om alla raderats från fakturan under samma session.

 • Kontering av kreditbelopp fungerar inte med procent
  Beräkningar med negativa belopp fungerar nu.

 • Kunde skicka faktura utan adressat
  Fakturor kunde vidarebefordras från och till CheckOrdersteget utan att ange någon mottagare, vilket resulterade i att fakturan frisläpptes.

 • Bättre hantering av parametern @UseSpaceInArticleNo
  Systemet "rensar" nu register och specificerade artikelrader bättre när parametern aktiveras.

 • Variabeln ContentType är för liten
  Vid import av filer av typen word eller excel resulterade detta i ett felmeddelande på grund av felaktig hantering av deras ContentType.

 • Skicka faktura i steget Kontering till Utredning från sök
  När jag sökte och öppnade de fakturor som fanns i steget Kontering så hittades inte alternativet att skicka dessa vidare till Utredning.

 • Meddelande - inga radbrytningar när meddelanden visas
  Meddelanden på fakturorna visades utan radbrytningar.

 • Felaktigt felmeddelande vid inmatning av negativa tal i Antal
  När användare angav ett - i Antal visades ett meddelande om att detta inte var ett giltigt tal, detta har justerats och systemet hanterar nu dessa meddelanden bättre.

 • Knappen Skicka till Utredning saknas

  Om en användare valt att placera Skicka-knappen längst ner, syntes inte knappen för att skicka till Utredning när en faktura öppnades från sökfunktionen.

 • Översättning av "inte min"
  När det norska språket användes i applikationen visades översättningen av "inte min" i arbetskön som "Knapp"