Kundportal

2024.5

Nyheter 

 

 • Dashboard - Automatisk process
  En ny graf som visar hur stor andel av fakturorna som går igenom hela fakturaprocessen utan någon manuell åtgärd.

 • TAF - Kopiera föregående/mallar/vanligaste
  Det är nu möjligt att kopiera kontering från föregående faktura och använda konteringsmallar vid kontering med TAF-funktion.

 • Om inget förfallodatum finns sätts förfallodatum utifrån leverantörens betalningsvillkor
  Vid användning av Capture, om en faktura saknar förfallodatum sätts ett datum utifrån leverantörens betalningsvillkor.

 • Ny inställning som förhindrar SSO-användare från att logga in manuellt
  Ny inställning som kräver att användare loggar in med Single Sign On.
   
 • Hantering av ogiltiga fakturauppgifter när du skickar fakturor i bunt
  Det finns nu bättre felmeddelanden om fakturadata är ogiltiga när man använder bunthantering.


Ordermatchning

 • Matchstatus har lagts till i CheckArticle
  Kolumnen MatchStatus har lagts till i alla köer med fakturor i CheckArticle-steget.

 • CheckArticle har samma automatisering som CheckOrder
  En automatisk matchning har implementerats i CheckArticle-steget.

 • Filter läggs till från "klickad" kolumn
  När du öppnar artikelsökningsformuläret beror det filter som läggs till på vilken kolumn du öppnar formuläret från.Buggar 

 

 • Enter för att bekräfta rad fungerar inte i TAF-indikatorfält
  Det var inte möjligt att uppdatera konteringsrader med Enter i TAF-indikatorfält.

 • Faktura kan vidarebefordras utan valuta
  Det var möjligt att vidarebefordra en faktura i flödet utan valuta.

 • Det går inte att ladda ner bilaga från Capture e-faktura (XML) i MediusGo
  Det gick inte att ladda ner bilagor från Capture e-invoice när dessa var i XML-format.

 • Går inte att spara ändringar när man bläddrar till nästa faktura
  Om man gjorde ändringar i en faktura gick det inte att spara innan man bläddrade vidare till en annan faktura.

 • Möjligt att periodisera moms
  Det var möjligt att periodisera momskonteringsrader trots att AllowVATPeriod var Nej.

 • Markören "försvinner" efter inmatning av konto.
  Ibland försvann markören när man tabbade från Kontofältet.

 • Droplista för åtgärd på konteringsrad är aktiv på TAF-barnrader
  Droplista för att välja radåtgärd var aktiv på TAF-barnrader när den inte borde vara det.

 • TAF - Barnrader ändrar ordning på arkiverade fakturor
  Om man redigerade konteringen på arkiverade fakturor med TAF-kontering så ändrade barnraderna ordning.