Kundportal

2024.4

Nyheter 


 • Ny sorteringsordning i sök
  Som standard sorteras nu fakturorna i sökresultatet så att de nyaste fakturorna visas först i listan.

 • Tooltips tillagda
  Tooltips har lagts till när man håller muspekaren över ikonerna i verktygsfältet längst till höger.

 • Tagga och meddela användare genom att lägga till dem i meddelandet på en faktura
  Om det finns ett meddelande på en faktura och du vill informera en kollega om detta, kan du enkelt göra det genom att börja med att skriva @ följt av en av dina användares e-postadresser.

  Exempel: Hej! @kalle.karlsson@mediusgo.com kan du ta en titt på den här fakturan!

  När du börjar skriva in en adress kommer systemet att föreslå möjliga matchningar bland de användare som finns listade i systemet.
  Om en användare taggas kommer ett e-postmeddelande att skickas till honom med kort information om fakturan, meddelandet där han taggades och en direktlänk till fakturan i MediusGo.

 • Nytt raderingsalternativ för konteringsrader
  För varje konteringsrad har ett nytt alternativ lagts till för att ta bort varje rad. Ett rött kryss finns till vänster om raden och om användaren trycker på detta kommer raden att tas bort.

 • Ny inställning för användare - Expandera alltid meddelande om något finns på fakturan
  Om en användare nu önskar, finns alternativet att alltid expandera meddelanderutan när de öppnar en faktura (om ett meddelande finns), även om den senaste inte var ett systemmeddelande.

 • Ändring av kolumnordning sparas nu automatiskt
  Spara-knappen har nu tagits bort under Inställningar - Kolumner. Om en användare väljer att lägga till eller ändra ordningen på något av de alternativ som finns här kommer detta att sparas automatiskt.

 • Nytt periodiseringsalternativ i kombination med TAF
  När man använder funktionen Skatter och avgifter och vill periodisera en överordnad rad i systemet, kommer ett nytt alternativ att vara tillgängligt för användaren där de kan bestämma om de underordnade raderna också ska periodiseras och ange vilken typ av underordnade rader som ska påverkas.

 • Dashboard - Automatisk kontering
  Ny graf finns i instrumentpanelen för att kunna följa upp hur många färdiga fakturor under en period som var fullständigt konterade av (SYSTEM) och inte behövde konteras manuellt av en person.
  Åtkomst ges även till detta för att kunna gå vidare och analysera var förbättringar kan göras för att effektivisera redovisningen.

 • Dashboard- Automatisk distribution
  Ny graf finns i dashboarden för att kunna följa upp hur många färdiga fakturor under en period som automatiskt skickats vidare i flödet utan hantering av en administratör
  Åtkomst ges även till detta för att kunna gå vidare och analysera var förbättringar kan göras för att effektivisera fakturaflödet.

 • Lanserar ordermatchning i MediusGo
  Den första versionen av ordermatchning lanseras i MediusGO och kommer successivt att rullas ut för de berörda kunderna.


Buggar 


 • Utökat stöd för periodiseringar och TAF
  Nu är det möjligt att periodisera rader när AllowVATPeriod=0.

 • Rensa osänt meddelande
  Om ett meddelande påbörjades men inte lades till på fakturan och man sedan navigerade till en ny faktura, låg meddelandet kvar i meddelanderutan.

 • Periodiseringskonto
  Om endast ett konto kan väljas under periodisering, kommer detta automatiskt att väljas för användaren. Om fler alternativ finns tillgängliga måste användaren välja detta

 • TAF - värde försvinner när konto ändras
  Vid redigering av kontot kunde TAF-värdena på raden återställas/tas bort, beroende på kundens inställningar.

 • Sökvyn visas med bred sökkolumn
  När endast ett fåtal kolumner används i resultatet kunde sökkolumnen visas för bred för användaren.

 • Dashboard - Närmar sig förfallodatum
  När man ändrade fakturatyp justerades inte grafen baserat på detta, utan visade alla fakturatyper på en gång.

 • Förskjutna konteringsvärden på skrivskyddade fakturor
  Vid kombinationen UseTafHead=1 & UseTAFRows=0 kunde värdena i konteringsraderna visas förskjutna när dessa skulle visas i ett skrivskyddat läge.

 • Uppdatera underordnade rader när objekt ändras
  När du justerar den överordnade raden där de underordnade raderna är inställda på att ärva dess värden kommer detta nu att hända

 • Antal toppleverantörer
  Om en användare har en lägre upplösning eller ett mindre fönster var det inte möjligt att ändra antalet för toppsäljare, rullgardinsmenyn återgavs utanför skärmen.

 • Spara inställningar för underordnade rader
  Användarens val av att expandera/minimera underordnade rader sparas nu både i Arbetsköfönstret och i Fakturafönstret.