Kundportal

2024.4.2

Buggar


 • Felaktigt förslag på Skicka-formuläret
  På fakturor som var fullt attesterade föreslog Skicka-formuläret destinationen Attest istället för Betalning.

 • Periodisering - Inaktiva konton visas inte
  Om ett konto, som används för periodisering, var inaktiverat visades det inte på periodiseringsformuläret på arkiverade fakturor.

 • Dashboard - kan inte visa många värden
  När man använde diagrammet Kontering i Dashboarden visades inte alla värden om det var för många. En knapp har nu lagts till för att ladda fler värden om inte alla kan visas samtidigt.

 • Periodisering - felaktigt felmeddelande
  Vi har ändrat formuleringen i ett felmeddelande på periodiseringsformuläret så att det är lättare att förstå.