Kundportal

2024.2.1

Buggar


  • Problem med attest vid Hierarki och Specialattestregler
    Det gick inte att godkänna fakturor med en kombination av Hierarki och >Specialattestregler.

  • Enter som Tab fungerar inte korrekt
    Med konteringsinställningen "Enter som Tab" flyttades inte markören korrekt på konteringsraden.