Kundportal

2024.5.1

Buggar


  • Förfallodatum i fel format
    Vid användning av Capture, om en faktura saknade förfallodatum, var det datum som angavs som leverantörens betalningsvillkor i fel format.

  • Kan inte starta om arkiverade fakturor
    Knappen för att starta om arkiverade fakturor var inaktiverad och det uppstod problem när arkiverade fakturor skulle sparas.