Kundportal

Kategori

Genom att skapa kategorier kan en grov indelning och klassificering av dokumenten som ska arkiveras åstadkommas. Det kan t.ex. utgöras av avtal, produktbeskrivningar, projekt etc. 

Skapa/ändra kategorier

För att visa befintliga kategorier väljer man först företag och bolag i droplisterna överst på sidan

Klicka på knappen Visa för att visa en lista över befintliga kategorier. Med hjälp av fälten Namn och Beskrivning kan du begränsa urvalet för de kategorier du vill visa.

  • För att redigera en befintlig kategori klickar du på den aktuella kategorin och formuläret för kategorin visas.
  • För att skapa en ny kategori klickar du på knappen Ny och formuläret för att skapa en ny kategori visas.

FältBeskrivning
NamnAnge det namn som ska identifiera kategorin.
BeskrivningAnge en kompletterande beskrivning av kategorin.
Kategorin tillhör företagHär väljer du vilket företag som denna kategori tillhör. En kategori kan bara tillhöra ett företag. Om det finns endast ett företag upplagt i systemet väljs detta företag automatiskt.
BolagVälj vilket eller vilka bolag som kategorin ska vara kopplad till. En kategori måste tillhöra minst ett bolag men kan vara kopplad till flera bolag.

Läs mer om delen Importkonfiguration i kapitlet Import.


Observera!

Det är endast avtal som tillhör kategorin Leverantörsavtal som är synliga via Avtals-knappen i MediusGo.

Ta bort

Ta bort en kategori genom att klicka på den i listan och sedan klicka på Ta bort.