Kundportal

Roll

Syftet med roller är att tilldela användarna egenskaper och behörigheter istället för att ange behörigheterna direkt på användaren. Härigenom underlättas administrationen vid personalförändringar, då det endast är innehavaren av en roll som behöver bytas istället för att på nytt administrera samtliga egenskaper på en efterträdare.

Skapa/ändra roller

För att underhålla roller väljer du alternativet Roll.

Välj företag och ev bolag i droplisterna överst på sidan

För att visa befintliga roller klickar du på knappen Visa. Med hjälp av fälten Namn och Beskrivning kan du begränsa urvalet för de roller du vill visa.

  • För att redigera en befintlig roll klickar du på den aktuella rollen och formuläret för rollen visas.
  • För att skapa en ny roll klickar du på knappen Ny och formuläret för att skapa en ny roll visas.

Information att ange på formuläret

FältBeskrivning
NamnAnge det namn som ska identifiera rollen. Det är en fördel att namnge rollerna med ett prefix som gör att det framgår vilket bolag/juridisk person som rollen har behörighet till, t.ex. ”Demo_Söka_Avtal” som anger att det är en roll inom bolaget Demo som ger användarna i rollen rätt att söka inom kategorin avtal.
BeskrivningAnge en kompletterande beskrivning av rollen.
Registrera nya dokument från diskRollen har behörighet/åtkomst till huvudmenyfunktionen för att registrera dokument som väljs från disk/nätverksenhet.
Återsöka dokumentRollen har behörighet/åtkomst till huvudmenyfunktionen för att söka dokument.
Registrera nya dokument från köRollen har behörighet/åtkomst till huvudmenyfunktionen för att registrera dokument från kö.
Spara ner filerRollen har behörighet att spara ner en lokal kopia av de dokument som återsöks.
Ta bort dokumentRollen har möjlighet att ta bort registrerade dokument
Rollen ska vara aktiv inom de här företagenVälj vilka företag rollen ska tillhöra. I den vänstra rutan visas möjliga företag att koppla rollen till och i den högra rutan visas vilka företag som rollen redan har kopplats till.


Företagsunika egenskaper/behörigheter tilldelas genom att välja ett företag i taget under rubriken Aktivt företag.

Under flikarna som aktiveras kopplas rollen till följande:

FlikBeskrivning
BolagVälj vilka bolag rollen ska ha tillgång till.
AnvändareVälj vilka användare som ska vara kopplade till den aktuella rollen.
KöerVälj vilka köer rollen ska ha tillgång till. Läs mer om köer i separat kapitel.
Registrerings- och sökrättigheterFör respektive bolag som rollen är kopplad till väljer du vilka kategorier och dokumenttyper rollen ska kunna hantera.

Ta bort

Ta bort en roll genom att klicka på den i listan och sedan klicka på Ta bort.