Kundportal

Köer

Sidan Kö används för att skapa de arbetsköer som ska användas för registrering av dokument via huvudmenyfunktionen Registrera från kö.


För att visa befintliga köer väljer man först företag i droplisten överst på sidan


Klicka på knappen Visa för att visa en lista över befintliga köer. Med hjälp av fälten Namn och Beskrivning kan du begränsa urvalet för de köer du vill visa.

  • För att redigera en befintlig kö, klicka på kön i listan och formuläret med den aktuella köns egenskaper visas.
  • För att skapa en ny kö klickar du på knappen Ny och dialogrutan för att skapa en ny kö visas.


Information att ange på formuläret

FältBeskrivning
NamnAnge det namn som identifierar kön.
BeskrivningAnge en kompletterande beskrivning
VisningsordningHär anges i vilken ordning aktuell kö ska visas om flera köer finns att välja på vid registrering.
Sökväg till dokumentHär anges nätverkssökvägen till den serverkatalog där aktuella dokument/filer som ska registreras ska ligga vid registrering från aktuell kö.
Kön tillhör företagetHär anges vilket företag som kön tillhör. OBS!: en kö definieras på företagsnivå och kan inte kopplas till endast ett givet bolag inom aktuellt företag.
RollerHär anges vilka roller som ska ha behörighet/tillgång till aktuell kö.

Ta bort

Ta bort en kö genom att klicka på den i listan och sedan klicka på Ta bort.