Kundportal

Register

På sidan Register finns möjlighet att administrera externa register som används i systemet

För att lägga in externa register, kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen.