Kundportal

Import

Importkonfiguration

Importkonfigurationen används i de fall de dokument som ska arkiveras inom aktuell kategori/dokumenttyp ska importeras (dokument/filer samt och tillhörande metadata) - t.ex. från ett skannings- tolkningssystem.


Observera!


Endast metadatafiler med teckenseparerat textformat stöds. Filformat av fastlängdsformat stöds inte.FältBeskrivning
Importera via transferfilHär anges om en importkonfiguration ska tillämpas för aktuell kategori, dvs. denna måste markeras för att det ska vara möjligt att definiera fält och importkonfiguration för kategorin.
Namn på transferfilHär anges namnet på metadatafilen som ska importeras.
Sökväg till transferfilHär anges sökvägen till den plats där metadatafilen ska hämtas från av importfunktionen.
Sökväg till bildfilerHär anges sökvägen till de bildfiler/dokument som tillhör metadatafilen som ska importeras.
AvgränsareHär anges vilken typ av fältavgränsare som ska finnas mellan fälten i filen.
Antal avgränsareHär anges hur många fältavgränsare som ska finnas i filen.
FilavgränsareHär anges vilken typ av avgränsare som ska finnas mellan filerna/dokumenten som hänvisas till i metadatafilen.
MailadressHär anges mailadress till vilken systemet ska skicka e-post om import av metadatafiler misslyckas.

Nytt importfält

När ovanstående fält är ifyllda, klicka på Nytt importfält för att skapa/definiera resp. fält i transferfilen.


FältBeskrivning
TransferfältAnger om fältet är aktivt eller inte
BeskrivningAnge beskrivningen av fältet (namn på det värde som förväntas i fältet)
Position i filAnge den position i transferfilen där fältet förväntas finnas.
StandardvärdeAnge ev. standardvärde för fältet.
MålfältAktuellt importfält i transferfilen mappas mot ett befintligt fält på den aktuella kategorin i MediusGo Contract.

Skapa och koppla därefter samtliga fält som ska ingå i transferfilen enligt den skapade importkonfigurationen på samma sätt.

Importfel

Här visas de dokumentimporter som avvisats av importfunktionen för möjlighet till rättning och nytt importförsök.


FältBeskrivning
Felaktiga raderHär listas alla rader som har felat vid import.
FelmeddelandeVid markering av rad i listan felaktiga rader visas felmeddelandet i klartext med beskrivning av varför transferfilen inte kunnat importeras.
RadinnehållHär visas den markerade radens innehåll för möjlighet att redigera/rätta raden.

 

Hantering av felande rader i Importfel

KnappBeskrivning
Ta bort radTa bort en felaktig rad.
Korrigera radAnvänds för att spara en rättad rad och göra nytt importförsök.
Läs in alla raderOm flera rader fastnat i importen pga något fel i konfigurationen kan alla dessa, när felet är justerat, läsas in samtidigt istället för att korrigeras en och en.